Lady Gaga – Stupid Love Text Písně Překlad v Český

You’re the one that I’ve been waiting for
Ty jsi ten, na kterého jsem čekal
Gotta quit this cryin’, nobody’s gonna
Musím ukončit tento pláč, nikdo mě uzdraví
Heal me if I don’t open the door
Pokud neotevřu dveře
Kinda hard to believe, gotta have faith in me
Je to trochu těžké uvěřit, ale musím ve mě věřit

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Bojím se, jsem zmatený, šokován (Podívej se na mě)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Sejdu dolů, Sejdu dolů, Snesu dolů, Snesu dolů (Podívej se na mě)
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Bojím se, jsem zmatený, šokován
Look at me now
Teď se na mě podívej

‘Cause all I ever wanted was love
protože vše, co jsem kdy chtěl, byla láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Hej-ah, hej-ah
All I ever wanted was love
Všechno, co jsem kdy chtěl, byla láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hej-ah, hej-ah, hej-ah (vyšší, vyšší)

I want your stupid love, love
Chci tvou hloupou lásku, lásko
I want your stupid love, love
Chci tvou hloupou lásku, lásko
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

Now, it’s time to free me from the chain
Nyní je čas osvobodit mě od řetězu
I gotta find that peace, is it too late or
Musím najít ten mír, je už pozdě
Could this love protect me from the pain?
Mohla by mě tato láska ochránit před bolestí?
I would battle for you (Even if I break in two)
Bojoval bych za tebe (I kdybych se rozpadl na kousky)

Freak out, I freak out, I freak out, I freak out (Look at me)
Bojím se, jsem zmatený, šokován (Podívej se na mě)
I get down, I get down, I get down, I get down (Look at me)
Sejdu dolů, Sejdu dolů, Snesu dolů, Snesu dolů
Freak out, I freak out, I freak out, I freak out
Bojím se, jsem zmatený, šokován
Look at me now
Teď se na mě podívej

‘Cause all I ever wanted was love
Protože všechno, co jsem kdy chtěl, byla láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah
Hej-ah, hej-ah
All I ever wanted was love
Všechno, co jsem kdy chtěl, byla láska
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah (Ooh-ooh)
Hej-ah, hej-ah (oh-oh)
Hey-ah, hey-ah, hey-ah (Higher, higher)
Hej-ah, hej-ah, hej-ah (vyšší, vyšší)

I want your stupid love, love
Chci tvou hloupou lásku, lásko
I want your stupid love, love
Chci tvou hloupou lásku, lásko
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)

I don’t need a reason (Oh)
Nepotřebuji důvod
Not sorry, I want your stupid love
Nepotřebuju líto, chci tvou hloupou lásku
I don’t need a reason (Oh)
Nepotřebuji důvod
Not sorry, I want your stupid love
Nepotřebuju líto, chci tvou hloupou lásku
Higher, higher
Vyšší, vyšší

I want your stupid love, love (Oh, oh, woo)
Chci tvou hloupou lásku, lásko
We got a stupid love, love (Love, love, oh)
Máme hloupou lásku, lásku (Láska, láska, oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love
Chci tvou hloupou lásku, lásko
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
(Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh)
I want your stupid love, love-
Chci tvou hloupou lásku, lásko