Lana Del Rey – Doin’ Time lời bài hát phiên âm tiếng việt

Summertime, and the livin’s easy
Đó là mùa hè, và cuộc sống thật dễ dàng
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley đang cầm micro cùng với Marshall Goodman [Bradley Nowell là một ca sĩ người Mỹ và Marshall Goodman là một nhạc sĩ]
All the people in the dance will agree
Tất cả những người đang nhảy sẽ đồng ý
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Rằng chúng tôi có đủ điều kiện để đại diện cho Long Beach, California
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Tôi, tôi và Louie, chúng tôi sẽ chạy đến bữa tiệc
And dance to the rhythm, it gets harder
Và nhảy theo nhịp điệu, nó trở nên khó hơn

Me and my girl, we got this relationship
Tôi và cô gái của tôi có một mối quan hệ
I love her so bad, but she treats me like sh*t
Tôi yêu cô ấy rất nhiều, nhưng cô ấy đối xử tệ với tôi
On lockdown, like a penitentiary
Tôi bị nhốt, cảm thấy như đang ở trong tù
She spreads her lovin’ all over
Cô lan tỏa tình yêu của mình khắp nơi
And when she gets home, there’s none left for me
Và khi cô ấy về nhà, tôi không còn gì

Summertime, and the livin’s easy
Đó là mùa hè, và cuộc sống thật dễ dàng
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley đang cầm micro cùng với Marshall Goodman
All the people in the dance will agree
Tất cả những người đang nhảy sẽ đồng ý
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Rằng chúng tôi có đủ điều kiện để đại diện cho Long Beach, California
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Tôi, tôi và Louie, chúng tôi sẽ chạy đến bữa tiệc
And dance to the rhythm, it gets harder
Và nhảy theo nhịp điệu, nó trở nên khó hơn
(Harder, yeah, harder, yeah)
(Khó hơn, có, khó hơn, có)

Oh, take this veil from off my eyes
Ôi, lấy tấm màn này ra khỏi mắt tôi
My burning sun will, some day, rise
Mặt trời cháy bỏng của tôi sẽ tăng lên một ngày nào đó
So, what am I gonna be doin’ for a while?
Vì vậy, tôi sẽ làm gì trong một thời gian?
Said, I’m gonna play with myself
Nói, tôi sẽ chơi với chính mình
Show them, now, we’ve come off the shelf
Cho họ xem, bây giờ, chúng tôi đã ra khỏi kệ

Summertime, and the livin’s easy
Đó là mùa hè, và cuộc sống thật dễ dàng
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley đang cầm micro cùng với Marshall Goodman
All the people in the dance will agree
Tất cả những người đang nhảy sẽ đồng ý
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Rằng chúng tôi có đủ điều kiện để đại diện cho Long Beach, California
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Tôi, tôi và Louie, chúng tôi sẽ chạy đến bữa tiệc
And dance to the rhythm, it gets harder
Và nhảy theo nhịp điệu, nó trở nên khó hơn
(Harder, yeah, harder, yeah)
(Khó hơn, có, khó hơn, có)

Evil, we’ve come to tell you that she’s evil, most definitely
Tà ác, chúng tôi đã đến để nói với bạn rằng cô ấy chắc chắn là xấu xa
Evil, ornery, scandalous and evil, most definitely
Ác ma, khét tiếng, tai tiếng và xấu xa, chắc chắn nhất
The tension, it’s getting hotter
Căng thẳng ngày càng nóng
I’d like to hold her head underwater
Tôi muốn ôm đầu cô ấy dưới nước
(Summertime)
(mùa hè)
(Ah, ah, ah)
(À, à, à)

Summertime, and the livin’s easy
Đó là mùa hè, và cuộc sống thật dễ dàng
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley đang cầm micro cùng với Marshall Goodman
All the people in the dance will agree
Tất cả những người đang nhảy sẽ đồng ý
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
Rằng chúng tôi có đủ điều kiện để đại diện cho Long Beach, California
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Tôi, tôi và Louie, chúng tôi sẽ chạy đến bữa tiệc
And dance to the rhythm, it gets harder
Và nhảy theo nhịp điệu, nó trở nên khó hơn