Lana Del Rey – Doin’ Time Text Písně Překlad v Český

Summertime, and the livin’s easy
Je léto a bydlení je snadné
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley je na mikrofonu s Marshall Goodman [Bradley Nowell je americký zpěvák a Marshall Goodman je hudebník]
All the people in the dance will agree
Všichni lidé, kteří tančí, budou souhlasit
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
To, že jsme dobře kvalifikovaní, abychom zastupovali Long Beach v Kalifornii
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Já, já a Louie, jdeme na párty
And dance to the rhythm, it gets harder
A tanec do rytmu je těžší

Me and my girl, we got this relationship
Já a moje dívka máme vztah
I love her so bad, but she treats me like sh*t
Miluji ji tolik, ale ona se ke mně chová špatně
On lockdown, like a penitentiary
Jsem zavřený, cítím se jako ve vězení
She spreads her lovin’ all over
Šíří svou lásku všude
And when she gets home, there’s none left for me
A když se vrátí domů, nezůstane pro mě nic

Summertime, and the livin’s easy
Je léto a bydlení je snadné
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley je na mikrofonu s Marshallem Goodmanem
All the people in the dance will agree
Všichni lidé, kteří tančí, budou souhlasit
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
To, že jsme dobře kvalifikovaní, abychom zastupovali Long Beach v Kalifornii
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Já, já a Louie, jdeme na párty
And dance to the rhythm, it gets harder
A tanec do rytmu je těžší
(Harder, yeah, harder, yeah)
(Těžší, ano, těžší, ano)

Oh, take this veil from off my eyes
Oh, vezmi mi ten závoj z očí
My burning sun will, some day, rise
Jednoho dne moje slunce vyroste
So, what am I gonna be doin’ for a while?
Co tedy budu chvíli dělat?
Said, I’m gonna play with myself
Řekl jsem, že si budu hrát sám se sebou
Show them, now, we’ve come off the shelf
Ukažte jim, teď jsme vyšli z police

Summertime, and the livin’s easy
Je léto a bydlení je snadné
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley je na mikrofonu s Marshallem Goodmanem
All the people in the dance will agree
Všichni lidé, kteří tančí, budou souhlasit
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
To, že jsme dobře kvalifikovaní, abychom zastupovali Long Beach v Kalifornii
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Já, já a Louie, jdeme na párty
And dance to the rhythm, it gets harder
A tanec do rytmu je těžší
(Harder, yeah, harder, yeah)
(Těžší, ano, těžší, ano)

Evil, we’ve come to tell you that she’s evil, most definitely
Zlo, přišli jsme vám říci, že je určitě zlá
Evil, ornery, scandalous and evil, most definitely
Zlo, ornery, skandální a zlé, rozhodně
The tension, it’s getting hotter
Napětí se zvyšuje
I’d like to hold her head underwater
Chtěl bych držet její hlavu pod vodou
(Summertime)
(letní)
(Ah, ah, ah)
(Ah ah ah)

Summertime, and the livin’s easy
Je léto a bydlení je snadné
Bradley’s on the microphone with Ras MG
Bradley je na mikrofonu s Marshallem Goodmanem
All the people in the dance will agree
Všichni lidé, kteří tančí, budou souhlasit
That we’re well-qualified to represent the L.B.C.
To, že jsme dobře kvalifikovaní, abychom zastupovali Long Beach v Kalifornii
Me, me and Louie, we gonna run to the party
Já, já a Louie, jdeme na párty
And dance to the rhythm, it gets harder
A tanec do rytmu je těžší