LANY – good guys Songtekst Vertaling Nederlands

good guys Songtekst Vertaling

I wanna call you up
ik wil je bellen
Tell you how I feel
Vertel je hoe ik me voel
But I might scare you away if
Maar misschien jaag ik je weg
I get too real
Als ik te echt word
So I won’t text back
Dus ik sms niet terug
For a couple hours
Voor een paar uur
What I really wanna do is
Wat ik echt wil doen, is
Bring you flowers
Ik wil bloemen voor je brengen

I’m not gonna hold your hand
Ik ga je hand niet vasthouden
Ask if you wanna dance
Vraag of je wilt dansen
Not gonna take you home, even though
Ik neem je toch niet mee naar huis

I just wanna give you everythin’
Ik wil je gewoon alles geven
Show you I’m a Southern gentleman
Ik wil je laten zien dat ik een heer ben
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit
I just wanna be the one you call
Ik wil gewoon degene zijn die je belt
Anything you need, anything at all
Alles wat je nodig hebt, alles
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit

When you stay out late
Als je laat buiten blijft
And I don’t hear back
En ik hoor niets van je
I always wonder where you’ve been but
Ik vraag me altijd af waar je bent geweest, maar
I don’t ask
Ik vraag het niet
You’re the one I want
Jij bent degene die ik wil
I don’t wanna share
Ik wil niet delen
But when you talk about someone else
Maar als je over iemand anders praat
I act like I don’t care
Ik doe alsof het me niets kan schelen

I’m not gonna hold your hand
Ik ga je hand niet vasthouden
Ask if you wanna dance
Vraag of je wilt dansen
Not gonna take you home, even though
Ik neem je toch niet mee naar huis

I just wanna give you everythin’
Ik wil je gewoon alles geven
Show you I’m a Southern gentleman
Ik wil je laten zien dat ik een heer ben
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit
I just wanna be the one you call
Ik wil gewoon degene zijn die je belt
Anything you need, anything at all
Alles wat je nodig hebt, alles
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit

So I’m gonna play it cool
Dus ik ga het cool spelen
‘Til I know you want me too
totdat ik weet dat jij mij ook wilt
So I’m gonna play it cool
Dus ik ga het cool spelen
‘Til I know you want me too
totdat ik weet dat jij mij ook wilt

I just wanna give you everythin’
Ik wil je gewoon alles geven
Show you I’m a Southern gentleman
Ik wil je laten zien dat ik een heer ben
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit
I just wanna be the one you call
Ik wil gewoon degene zijn die je belt
Anything you need, anything at all
Alles wat je nodig hebt, alles
All I wanna do is let you in
Ik wil je alleen binnenlaten
But good guys, good guys never win
Maar goede jongens winnen nooit

So I’m gonna play it cool
Dus ik ga het cool spelen
‘Til I know you want me too
totdat ik weet dat jij mij ook wilt

So I’m gonna play it cool
Dus ik ga het cool spelen
‘Til I know you want me too
totdat ik weet dat jij mij ook wilt
So I’m gonna play it cool
Dus ik ga het cool spelen
‘Til I know you want me too
totdat ik weet dat jij mij ook wilt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close