LANY – good guys Text Piesne Preklad v Slovenský

good guys Text Piesne Preklad

I wanna call you up
chcem ti zavolať
Tell you how I feel
Poviem ti, ako sa cítim
But I might scare you away if
Ale mohol by som ťa vystrašiť
I get too real
Ak sa dostanem príliš reálny
So I won’t text back
Takže už nebudem písať
For a couple hours
Na pár hodín
What I really wanna do is
To, čo skutočne chcem urobiť, je
Bring you flowers
Chcem ti priniesť kvety

I’m not gonna hold your hand
Nebudem sa vás držať za ruku
Ask if you wanna dance
Opýtajte sa, či chcete tancovať
Not gonna take you home, even though
Nechcem ťa zobrať domov, hoci

I just wanna give you everythin’
Chcem ti len dať všetko
Show you I’m a Southern gentleman
Chcem ti ukázať, že som gentleman
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú
I just wanna be the one you call
Chcem len byť tým, koho voláš
Anything you need, anything at all
Čokoľvek potrebujete, čokoľvek vôbec
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú

When you stay out late
Keď zostaneš neskoro
And I don’t hear back
A nepočujem od vás
I always wonder where you’ve been but
Vždy som zvedavý, kde si bol, ale
I don’t ask
Nepýtam sa
You’re the one I want
ty si ten, koho chcem
I don’t wanna share
Nechcem to zdieľať
But when you talk about someone else
Ale keď hovoríte o niekom inom
I act like I don’t care
Správam sa, akoby mi to bolo jedno

I’m not gonna hold your hand
Nebudem sa vás držať za ruku
Ask if you wanna dance
Opýtajte sa, či chcete tancovať
Not gonna take you home, even though
Nechcem ťa zobrať domov, hoci

I just wanna give you everythin’
Chcem ti len dať všetko
Show you I’m a Southern gentleman
Chcem ti ukázať, že som gentleman
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú
I just wanna be the one you call
Chcem len byť tým, koho voláš
Anything you need, anything at all
Čokoľvek potrebujete, čokoľvek vôbec
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú

So I’m gonna play it cool
Takže to budem hrať v pohode
‘Til I know you want me too
kým nebudem vedieť, že ma chceš
So I’m gonna play it cool
Takže to budem hrať v pohode
‘Til I know you want me too
kým nebudem vedieť, že ma chceš

I just wanna give you everythin’
Chcem ti len dať všetko
Show you I’m a Southern gentleman
Chcem ti ukázať, že som gentleman
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú
I just wanna be the one you call
Chcem len byť tým, koho voláš
Anything you need, anything at all
Čokoľvek potrebujete, čokoľvek vôbec
All I wanna do is let you in
Chcem ťa len pustiť
But good guys, good guys never win
Ale dobrí chlapci nikdy nevyhrajú

So I’m gonna play it cool
Takže to budem hrať v pohode
‘Til I know you want me too
kým nebudem vedieť, že ma chceš

So I’m gonna play it cool
Takže to budem hrať v pohode
‘Til I know you want me too
kým nebudem vedieť, že ma chceš
So I’m gonna play it cool
Takže to budem hrať v pohode
‘Til I know you want me too
kým nebudem vedieť, že ma chceš

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close