LANY – good guys Text Písně Český Překlad


good guys Text Písně Překlad

I wanna call you up
chci ti zavolat
Tell you how I feel
Řekni vám, jak se cítím
But I might scare you away if
Ale mohl bych tě vyděsit
I get too real
Pokud budu příliš skutečný
So I won’t text back
Takže nebudu text zpět
For a couple hours
Na pár hodin
What I really wanna do is
Opravdu chci udělat, je
Bring you flowers
Chci vám přinést květiny

I’m not gonna hold your hand
Nebudu vás držet za ruku
Ask if you wanna dance
Zeptejte se, jestli chcete tančit
Not gonna take you home, even though
Nechci tě vzít domů, i když

I just wanna give you everythin’
Chci ti jen dát všechno
Show you I’m a Southern gentleman
Chci ti ukázat, že jsem gentleman
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrají
I just wanna be the one you call
Chci jen být tím, koho voláš
Anything you need, anything at all
Cokoli potřebujete, cokoli
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrajíWhen you stay out late
Když zůstaneš pozdě
And I don’t hear back
A já od vás neslyším
I always wonder where you’ve been but
Vždycky jsem zvědavý, kde jsi byl, ale
I don’t ask
Neptám se
You’re the one I want
ty jsi ten, koho chci
I don’t wanna share
Nechci to sdílet
But when you talk about someone else
Ale když mluvíš o někom jiném
I act like I don’t care
Chovám se, jako by mě to nezajímalo

I’m not gonna hold your hand
Nebudu vás držet za ruku
Ask if you wanna dance
Zeptejte se, jestli chcete tančit
Not gonna take you home, even though
Nechci tě vzít domů, i když

I just wanna give you everythin’
Chci ti jen dát všechno
Show you I’m a Southern gentleman
Chci ti ukázat, že jsem gentleman
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrají
I just wanna be the one you call
Chci jen být tím, koho voláš
Anything you need, anything at all
Cokoli potřebujete, cokoli
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrají

So I’m gonna play it cool
Takže to budu hrát v pohodě
‘Til I know you want me too
dokud nebudu vědět, že mě chceš
So I’m gonna play it cool
Takže to budu hrát v pohodě
‘Til I know you want me too
dokud nebudu vědět, že mě chceš

I just wanna give you everythin’
Chci ti jen dát všechno
Show you I’m a Southern gentleman
Chci ti ukázat, že jsem gentleman
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě dovnitř
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrají
I just wanna be the one you call
Chci jen být tím, koho voláš
Anything you need, anything at all
Cokoli potřebujete, cokoli
All I wanna do is let you in
Vše, co chci udělat, je pustit tě
But good guys, good guys never win
Ale dobří kluci nikdy nevyhrají

So I’m gonna play it cool
Takže to budu hrát v pohodě
‘Til I know you want me too
dokud nebudu vědět, že mě chceš

So I’m gonna play it cool
Takže to budu hrát v pohodě
‘Til I know you want me too
dokud nebudu vědět, že mě chceš
So I’m gonna play it cool
Takže to budu hrát v pohodě
‘Til I know you want me too
dokud nebudu vědět, že mě chceš

Close