LANY – if this is the last time Songtekst Vertaling Nederlands

if this is the last time Songtekst Vertaling

Hey, mom, I know we’re gettin’ old
Hé, mam, ik weet dat we oud worden
And the lines on our hands have changed
En de lijnen op onze handen zijn veranderd
But you still look at me the same
Maar je kijkt me nog steeds hetzelfde aan
Hey, mom, guess what? You’re really tough
Hé, mam, wat denk je? je bent echt stoer
And I know you did all you could
En ik weet dat je alles hebt gedaan wat je kon
Just to make sure my life was good
Om er zeker van te zijn dat mijn leven goed was

Sorry for the fights and the tone of my voice
Sorry voor de gevechten en de harde toon van mijn stem
Sorry for the nights when I made the wrong choice
Sorry voor de nachten dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt
Life is flyin’ by and it’s hittin’ me now
Het leven vliegt voorbij en het raakt me nu
I hope it’s not, but
Ik hoop van niet, maar

If this is the last time, please come close
Kom in de buurt als dit de laatste keer is
I love you with all my heart, you know
Ik hou van je met heel mijn hart, weet je
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben vaarwel
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
Then let’s do the things we always do
Laten we dan de dingen doen die we altijd doen
Like go to the mall and buy some shoes
Ga bijvoorbeeld naar het winkelcentrum en koop wat schoenen
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben slecht in het afscheid
If this is the last time
Als dit de laatste keer is

Hey, dad, what’s up? Miss you so much
Hé, pap, wat is er? Mis je zo veel
Yeah, the shade of your hair has changed
ja, de tint van je haar is veranderd
But I look up to you the same
Maar ik kijk hetzelfde tegen je op

Taught me how to fish, taught me how to ride a bike
Leerde me vissen, leerde me fietsen
Taught me how to love, how to treat a woman right
Leerde me lief te hebben, hoe je een vrouw goed moet behandelen
Life is flyin’ by and it’s hittin’ me now
Het leven vliegt voorbij en het raakt me nu
I hope it’s not, but
Ik hoop van niet, maar

If this is the last time, please come close
Kom in de buurt als dit de laatste keer is
I love you with all my heart, you know
Ik hou van je met heel mijn hart, weet je
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben vaarwel
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
Then let’s do the things we always do
Laten we dan de dingen doen die we altijd doen
Like go for a drive or watch the news
Ga een eindje rijden of kijk naar het nieuws
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben vaarwel
If this is the last time
Als dit de laatste keer is

Hey you, sit back
Hé jij, leun achterover
Don’t go so fast
Ga niet zo snel

If this is the last time, please come close
Kom in de buurt als dit de laatste keer is
I love you with all my heart, you know
Ik hou van je met heel mijn hart, weet je
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben slecht in het afscheid
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
So let’s do the things we always do
Laten we dus de dingen doen die we altijd doen
Or maybe we try something brand new
Of misschien proberen we iets gloednieuws
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Ik wil niet huilen, ik ben slecht in het afscheid
If this is the last time
Als dit de laatste keer is

If this is the last time
Als dit de laatste keer is
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
Oh, if this is the last time
Oh, als dit de laatste keer is
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
If this is the last time
Als dit de laatste keer is
Oh, if this is the last time
Oh, als dit de laatste keer is