LANY – if this is the last time Tekst Piosenki Tłumaczenie Polskie

if this is the last time Tekst Piosenki Tłumaczenie

Hey, mom, I know we’re gettin’ old
Hej mamo, wiem, że się starzejemy
And the lines on our hands have changed
I linie na naszych rękach się zmieniły
But you still look at me the same
Ale nadal patrzysz na mnie tak samo
Hey, mom, guess what? You’re really tough
Hej mamo, zgadnij co? jesteś naprawdę twardy
And I know you did all you could
I wiem, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś
Just to make sure my life was good
Żeby upewnić się, że moje życie jest dobre

Sorry for the fights and the tone of my voice
Przepraszam za walki i szorstki ton mojego głosu
Sorry for the nights when I made the wrong choice
Przepraszam za noce, kiedy dokonałem złego wyboru
Life is flyin’ by and it’s hittin’ me now
Życie leci i uderza mnie teraz
I hope it’s not, but
Mam nadzieję, że nie, ale

If this is the last time, please come close
Jeśli to ostatni raz, podejdź bliżej
I love you with all my heart, you know
Kocham cię całym sercem
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
Then let’s do the things we always do
Zróbmy rzeczy, które zawsze robimy
Like go to the mall and buy some shoes
Na przykład idź do centrum handlowego i kup buty
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz

Hey, dad, what’s up? Miss you so much
Hej, tato, co słychać? Bardzo za tobą tęsknię
Yeah, the shade of your hair has changed
tak, odcień twoich włosów się zmienił
But I look up to you the same
Ale tak samo na ciebie patrzę

Taught me how to fish, taught me how to ride a bike
Nauczył mnie łowić ryby, nauczył mnie jeździć na rowerze
Taught me how to love, how to treat a woman right
Nauczył mnie kochać, jak właściwie traktować kobietę
Life is flyin’ by and it’s hittin’ me now
Życie leci i uderza mnie teraz
I hope it’s not, but
Mam nadzieję, że nie, ale

If this is the last time, please come close
Jeśli to ostatni raz, podejdź bliżej
I love you with all my heart, you know
Kocham cię całym sercem
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
Then let’s do the things we always do
Zróbmy rzeczy, które zawsze robimy
Like go for a drive or watch the news
Wybierz się na przejażdżkę lub obejrzyj wiadomości
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz

Hey you, sit back
Hej ty, usiądź wygodnie
Don’t go so fast
Nie idź tak szybko

If this is the last time, please come close
Jeśli to ostatni raz, podejdź bliżej
I love you with all my heart, you know
Kocham cię całym sercem
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
So let’s do the things we always do
Więc róbmy rzeczy, które zawsze robimy
Or maybe we try something brand new
A może próbujemy czegoś zupełnie nowego
I don’t wanna cry, I’m bad at goodbye
Nie chcę płakać, źle się żegnam
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz

If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
Oh, if this is the last time
Och, jeśli to ostatni raz
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
If this is the last time
Jeśli to ostatni raz
Oh, if this is the last time
Och, jeśli to ostatni raz