LANY – If You See Her Songtekst Vertaling Nederlands

Just look at us
Kijk maar naar ons
You’d never bet against our love
Je kunt nooit wedden tegen onze liefde
Got that kind of thing that lasts
Heb dat soort dingen dat duurt
Table for two
Tafel voor twee
She said “for life” so I’m confused
Ze zei het leven, dus ik ben in de war
How’d she turn it off so fast
Hoe zou ze het zo snel afmaken?

Don’t know what she left me for
Ik weet niet waarvoor ze me heeft achtergelaten
She won’t talk to me anymore
Ze wil niet meer tegen me praten

So if you see her
Dus als je haar ziet
Tell her I’d do anything, I need her
Zeg haar dat ik alles zou doen, ik heb haar nodig
I know I’m not perfect but we were
Ik weet dat ik niet perfect ben, maar dat waren we wel
She says she doesn’t love me, don’t believe her
Ze zegt dat ze niet van me houdt, haar niet gelooft
If you see her
Als je haar ziet

Maybe today
Misschien vandaag
My phone will ring, I’ll see her name
Mijn telefoon rinkelt, ik zal haar naam zien
Trying not to hold my breath
Ik probeer niet mijn adem in te houden
It’s all a blur
Het is allemaal onscherp
But I remember holding her last
Maar ik herinner me dat ik haar als laatste had vastgehouden
Time that I was in her bed
De tijd dat ik in haar bed lag

Woke up with her head on my chest
Ik werd wakker met haar hoofd op mijn borst
This doesn’t make any sense
Dit slaat nergens op

So if you see her
Dus als je haar ziet
Tell her I’d do anything, I need her
Zeg haar dat ik alles zou doen, ik heb haar nodig
I know I’m not perfect but we were
Ik weet dat ik niet perfect ben, maar dat waren we wel
She says she doesn’t love me, don’t believe her
Ze zegt dat ze niet van me houdt, haar niet gelooft
If you see her
Als je haar ziet

Does she remember
Weet ze het nog
The night before goodbye she said forever
De avond voor ze afscheid nam, zei ze voor altijd
And made me swear I’d never leave her
En liet me zweren dat ik haar nooit zou verlaten
She says she doesn’t love me, don’t believe her
Ze zegt dat ze niet van me houdt, haar niet gelooft
If you see her
Als je haar ziet

So if you see her
Dus als je haar ziet
Tell her I’d do anything, I need her
Zeg haar dat ik alles zou doen, ik heb haar nodig
I know I’m not perfect but we were
Ik weet dat ik niet perfect ben, maar dat waren we wel
She says she doesn’t love me, don’t believe her
Ze zegt dat ze niet van me houdt, haar niet gelooft
If you see her
Als je haar ziet

Does she remember
Weet ze het nog
The night before goodbye she said forever
De avond voor ze afscheid nam, zei ze voor altijd
And made me swear I’d never leave her
En liet me zweren dat ik haar nooit zou verlaten
She says she doesn’t love me, don’t believe her
Ze zegt dat ze niet van me houdt, haar niet gelooft
If you see her
Als je haar ziet

If you see her
Als je haar ziet
Tell her that she’s fucked it, I can’t read her
Vertel haar dat ze het heeft verpest, ik kan haar niet lezen
We both know she’s not perfect either
We weten allebei dat ze ook niet perfect is
But if she says she loves me, let me see her
Maar als ze zegt dat ze van me houdt, laat me haar zien
Let me see her
Laat me haar zien

Published
Categorized as Dutch