Lauren Daigle – Rescue şarkı sözleri türkçe çeviri

You are not hidden
Sen gizli değilsin
There’s never been a moment
Hiç bir zaman olmadı
You were forgotten
Unutuldun
You are not hopeless
Umutsuz değilsin
Though you have been broken
Kırılmış olmana rağmen
Your innocence stolen
Masumiyetin çalınmış olsa da

I hear you whisper underneath your breath
Nefesinin altında fısıldadığını duydum
I hear your SOS, your SOS
Aşırı sıkıntınızı duyuyorum

I will send out an army
Bir ordu göndereceğim
To find you in the middle of darkest night
Seni karanlık gecenin ortasında bulmak için
It’s true
Bu doğru
I will rescue you
Seni kurtaracağım

There is no distance
Mesafe yok
That cannot be covered
Bu kaplanamaz
Over and over
Tekrar ve tekrar
You’re not defenseless
savunmasız değilsin
I’ll be your shelter
Ben senin sığınağın olacağım
I’ll be your armor
Senin zırhın olacağım

I hear you whisper underneath your breath
Nefesinin altında fısıldadığını duydum
I hear your SOS, your SOS
Aşırı sıkıntınızı duyuyorum

I will send out an army
Bir ordu göndereceğim
To find you in the middle of darkest night
Seni karanlık gecenin ortasında bulmak için
It’s true
Bu doğru
I will rescue you
Seni kurtaracağım
I will never stop marching
Asla yürümeyi bırakmayacağım
To reach you in the middle of the hardest fight
En zorlu mücadelenin ortasında size ulaşmak için
It’s true
Bu doğru
I will rescue you
Seni kurtaracağım

I hear the whisper underneath your breath
Nefesinin altındaki fısıltıyı duyuyorum
I hear you whisper, you have nothing left
Fısıldadığını duydum, hiçbir şeyin kalmadı

I will send out an army
Bir ordu göndereceğim
To find you in the middle of darkest night
Seni karanlık gecenin ortasında bulmak için
It’s true
Bu doğru
I will rescue you
Seni kurtaracağım
I will never stop marching
Asla yürümeyi bırakmayacağım
To reach you in the middle of the hardest fight
En zorlu mücadelenin ortasında size ulaşmak için
It’s true
Bu doğru
I will rescue you
Seni kurtaracağım