Lauren Daigle – Rescue Songtekst Vertaling Nederlands

You are not hidden
Je bent niet verborgen
There’s never been a moment
Er is nooit een moment geweest
You were forgotten
Je bent vergeten
You are not hopeless
Je bent niet hopeloos
Though you have been broken
Hoewel je gebroken bent
Your innocence stolen
Hoewel je onschuld is gestolen

I hear you whisper underneath your breath
Ik hoor je fluisteren onder je adem
I hear your SOS, your SOS
Ik hoor je extreme nood

I will send out an army
Ik zal een leger sturen
To find you in the middle of darkest night
Om je te vinden in het midden van de donkerste nacht
It’s true
Het is waar
I will rescue you
Ik zal je redden

There is no distance
Er is geen afstand
That cannot be covered
Dat kan niet worden gedekt
Over and over
Opnieuw en opnieuw
You’re not defenseless
je bent niet weerloos
I’ll be your shelter
Ik zal je schuilplaats zijn
I’ll be your armor
Ik zal je wapenrusting zijn

I hear you whisper underneath your breath
Ik hoor je fluisteren onder je adem
I hear your SOS, your SOS
Ik hoor je extreme nood

I will send out an army
Ik zal een leger sturen
To find you in the middle of darkest night
Om je te vinden in het midden van de donkerste nacht
It’s true
Het is waar
I will rescue you
Ik zal je redden
I will never stop marching
Ik zal nooit stoppen met marcheren
To reach you in the middle of the hardest fight
Om je te bereiken in het midden van het moeilijkste gevecht
It’s true
Het is waar
I will rescue you
Ik zal je redden

I hear the whisper underneath your breath
Ik hoor het gefluister onder je adem
I hear you whisper, you have nothing left
Ik hoor je fluisteren, je hebt niets meer

I will send out an army
Ik zal een leger sturen
To find you in the middle of darkest night
Om je te vinden in het midden van de donkerste nacht
It’s true
Het is waar
I will rescue you
Ik zal je redden
I will never stop marching
Ik zal nooit stoppen met marcheren
To reach you in the middle of the hardest fight
Om je te bereiken in het midden van het moeilijkste gevecht
It’s true
Het is waar
I will rescue you
Ik zal je redden