Lauren Daigle – Rescue Tekst Piosenki Tłumaczenie po Polsku

You are not hidden
Nie jesteś ukryty
There’s never been a moment
Nigdy nie było chwili
You were forgotten
Zostałeś zapomniany
You are not hopeless
Nie jesteś beznadziejny
Though you have been broken
Chociaż zostałeś złamany
Your innocence stolen
Chociaż twoja niewinność ukradła

I hear you whisper underneath your breath
Słyszę, jak szepczesz pod nosem
I hear your SOS, your SOS
Słyszę twoje skrajne cierpienie

I will send out an army
Wyślę armię
To find you in the middle of darkest night
Aby znaleźć cię w środku najciemniejszej nocy
It’s true
To prawda
I will rescue you
Uratuję cię

There is no distance
Nie ma odległości
That cannot be covered
To nie może być objęte
Over and over
Raz po raz
You’re not defenseless
nie jesteś bezbronny
I’ll be your shelter
Będę twoim schronieniem
I’ll be your armor
Będę twoją zbroją

I hear you whisper underneath your breath
Słyszę, jak szepczesz pod nosem
I hear your SOS, your SOS
Słyszę twoje skrajne cierpienie

I will send out an army
Wyślę armię
To find you in the middle of darkest night
Aby znaleźć cię w środku najciemniejszej nocy
It’s true
To prawda
I will rescue you
Uratuję cię
I will never stop marching
Nigdy nie przestanę maszerować
To reach you in the middle of the hardest fight
Aby dotrzeć do ciebie w środku najtrudniejszej walki
It’s true
To prawda
I will rescue you
Uratuję cię

I hear the whisper underneath your breath
Słyszę szept pod twoim oddechem
I hear you whisper, you have nothing left
Słyszę, że szepczesz, nie masz już nic

I will send out an army
Wyślę armię
To find you in the middle of darkest night
Aby znaleźć cię w środku najciemniejszej nocy
It’s true
To prawda
I will rescue you
Uratuję cię
I will never stop marching
Nigdy nie przestanę maszerować
To reach you in the middle of the hardest fight
Aby dotrzeć do ciebie w środku najtrudniejszej walki
It’s true
To prawda
I will rescue you
Uratuję cię