Lauren Daigle – Rescue Text Písně Překlad v Český


You are not hidden
Nejsi skrytý
There’s never been a moment
Nikdy nebyl okamžik
You were forgotten
Zapomněli jste
You are not hopeless
Nejsi beznadějný
Though you have been broken
Přestože jste byli zlomení
Your innocence stolen
Ačkoli vaše nevinnost ukradla

I hear you whisper underneath your breath
Slyším tě šeptat pod dechem
I hear your SOS, your SOS
Slyšel jsem vaše extrémní trápení

I will send out an army
Pošlu armádu
To find you in the middle of darkest night
Najít vás uprostřed nejtemnější noci
It’s true
To je pravda
I will rescue you
Zachráním těThere is no distance
Není žádná vzdálenost
That cannot be covered
To nemůže být pokryto
Over and over
Znovu a znovu
You’re not defenseless
nejste bezbranní
I’ll be your shelter
Budu tvým přístřeškem
I’ll be your armor
Budu tvé brnění

I hear you whisper underneath your breath
Slyším tě šeptat pod dechem
I hear your SOS, your SOS
Slyšel jsem vaše extrémní trápení

I will send out an army
Pošlu armádu
To find you in the middle of darkest night
Najít vás uprostřed nejtemnější noci
It’s true
To je pravda
I will rescue you
Zachráním tě
I will never stop marching
Nikdy nepřestanu pochodovat
To reach you in the middle of the hardest fight
Dosáhnout vás uprostřed nejtěžšího boje
It’s true
To je pravda
I will rescue you
Zachráním tě

I hear the whisper underneath your breath
Slyším šepot pod tvým dechem
I hear you whisper, you have nothing left
Slyšel jsem, jak ti šeptá, nemáš nic

I will send out an army
Pošlu armádu
To find you in the middle of darkest night
Najít vás uprostřed nejtemnější noci
It’s true
To je pravda
I will rescue you
Zachráním tě
I will never stop marching
Nikdy nepřestanu pochodovat
To reach you in the middle of the hardest fight
Dosáhnout vás uprostřed nejtěžšího boje
It’s true
To je pravda
I will rescue you
Zachráním tě

Close