Lauv – Feelings şarkı sözleri türkçe çeviri

Is my love too much?
Aşkım çok mu
Is it just enough for you, for you?
Sadece senin için yeterli mi?
‘Cause it’s getting late, would you like to stay
çünkü geç oluyor, kalmak ister misin
‘Cause I’m bad at reading signs
çünkü işaretleri okumakta kötüyüm

But I, I wanna do whatever you wanna do
Ama ne yapmak istersen onu yapmak istiyorum
If you wanted to, girl, we could cross that line
İstersen kızım, bu çizgiyi geçebiliriz
Know we’ve been friends
Biliyorum arkadaş olduk
And love only knows broken ends
Ve aşk sadece kırılan uçları bilir
That’s what you said but girl let me change your mind
Öyle dedin, ama kız fikrimi değiştirmeme izin verdi

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
çünkü duyguları bulmak zor
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard
çünkü duygular zor

But I feel ’em in my chest
Ama onları göğsümde hissediyorum
A tiny war within
İçinde küçük bir savaş
But when I pull you closer
Ama seni yaklaştığımda
Girl, I can’t explain
Kızım açıklayamam

But I, I wanna do whatever you wanna do
Ama ne yapmak istersen onu yapmak istiyorum
If you wanted to, girl, we could cross that line
İstersen kızım, bu çizgiyi geçebiliriz
Know we’ve been friends
Biliyorum arkadaş olduk
And love only knows broken ends, yeah
Ve aşk sadece kırılan biter bilir, evet
That’s what you said, but, girl, let me change your mind
Öyle dedin, ama kız, fikrini değiştirmeme izin ver.

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
çünkü duyguları bulmak zor
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Feelings are hard, yeah
Duygular zor, evet

And I know, and I know that it hurts sometimes
Ve biliyorum bazen acıtıyor
That it hurts sometimes when I’m with you
Bazen seninleyken canım yanıyor
And I know, and I know that it hurts sometimes
Ve biliyorum bazen acıtıyor
That it hurts sometimes when I miss you
Bazen seni özlediğimde acıtıyor
And I know, and I know that it’s on your mind
Ve aklında olduğunu biliyorum
That it’s on your mind when I kiss you
Seni öptüğümde aklında var
But I wanna do whatever you wanna do
Ama ne yapmak istersen onu yapmak istiyorum

I wanna do whatever you wanna do
Ne istersen yapmak istiyorum
If you wanted to, girl, we could cross that line
İstersen kızım, bu çizgiyi geçebiliriz
Know we’ve been friends
Biliyorum arkadaş olduk
And love only knows broken ends, yeah
Ve aşk sadece kırılan biter bilir, evet
That’s what you said, but, girl, let me change your mind
Öyle dedin, ama kız, fikrini değiştirmeme izin ver.

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
çünkü duyguları bulmak zor
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
Feelings are hard to find, yeah
Duyguları bulmak zor, evet