Lauv – Feelings Songtekst Vertaling in Nederlands

Is my love too much?
Is mijn liefde teveel?
Is it just enough for you, for you?
Is het net genoeg voor jou?
‘Cause it’s getting late, would you like to stay
omdat het laat wordt, wil je blijven
‘Cause I’m bad at reading signs
omdat ik slecht ben in het lezen van tekens

But I, I wanna do whatever you wanna do
Maar ik wil doen wat je wilt doen
If you wanted to, girl, we could cross that line
Als je wilt, meid, kunnen we die grens overschrijden
Know we’ve been friends
Weet dat we vrienden zijn geweest
And love only knows broken ends
En liefde kent alleen gebroken uiteinden
That’s what you said but girl let me change your mind
Dat is wat je zei, maar meid laat me van gedachten veranderen

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
omdat gevoelens moeilijk te vinden zijn
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard
omdat gevoelens moeilijk zijn

But I feel ’em in my chest
Maar ik voel ze in mijn borst
A tiny war within
Een kleine oorlog binnenin
But when I pull you closer
Maar als ik je dichterbij haal
Girl, I can’t explain
Meisje, ik kan het niet uitleggen

But I, I wanna do whatever you wanna do
Maar ik wil doen wat je wilt doen
If you wanted to, girl, we could cross that line
Als je zou willen, meid, kunnen we die grens overschrijden
Know we’ve been friends
Weet dat we vrienden zijn geweest
And love only knows broken ends, yeah
En liefde kent alleen gebroken uiteinden, ja
That’s what you said, but, girl, let me change your mind
Dat is wat je zei, maar meid, laat me van gedachten veranderen

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
omdat gevoelens moeilijk te vinden zijn
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Feelings are hard, yeah
Emoties zijn moeilijk, ja

And I know, and I know that it hurts sometimes
En ik weet dat het soms pijn doet
That it hurts sometimes when I’m with you
Het doet soms pijn als ik bij je ben
And I know, and I know that it hurts sometimes
En ik weet dat het soms pijn doet
That it hurts sometimes when I miss you
Het doet soms pijn als ik je mis
And I know, and I know that it’s on your mind
En ik weet dat het je bezighoudt
That it’s on your mind when I kiss you
Dat ik aan je denk als ik je kus
But I wanna do whatever you wanna do
Maar ik wil doen wat je wilt doen

I wanna do whatever you wanna do
Ik wil doen wat je wilt doen
If you wanted to, girl, we could cross that line
Als je wilt, meid, kunnen we die grens overschrijden
Know we’ve been friends
Weet dat we vrienden zijn geweest
And love only knows broken ends, yeah
En liefde kent alleen gebroken uiteinden, ja
That’s what you said, but, girl, let me change your mind
Dat is wat je zei, maar meid, laat me van gedachten veranderen

Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
‘Cause feelings are hard to find
omdat gevoelens moeilijk te vinden zijn
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm, mmm
Mmm, mmm
Mmm, mmm
Feelings are hard to find, yeah
Emoties zijn moeilijk te vinden, ja

Published
Categorized as Dutch Tagged