Lauv, Julia Michaels – There’s No Way dalszöveg fordítás magyarul

You touch me and it’s almost like we knew
Megérintesz, és ez majdnem olyan, mint tudtuk
That there will be history between us two
Hogy történet lesz köztünk
We knew someday that we would have regrets
Egy nap tudtuk, hogy sajnáljuk
But we just ignored them the night we met
De nem vettük észre őket az éjszaka során, amikor találkoztunk
We just dance backwards into each other
Táncolunk hátra egymásba
Trying to keep our feelings secretly covered
Megpróbáljuk titokban tartani érzéseinket
You touch me and it’s almost like we knew
Megérintesz, és ez majdnem olyan, mint tudtuk
That there will be history
Hogy lesz történelem

There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk
There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
Every second with you I want another
Minden második veled akarok egy másikat
But maybe we can hold off one sec
De talán egy másodpercet tudunk tartani
So we can keep this tension in check
Tehát megőrizhetjük ezt a feszültséget
But there’s no way that it’s not going there
De nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk

I wish I could make the time stop
Bárcsak meg tudnám tenni az időt
So we could forget everything and everyone
Tehát el tudnánk felejteni mindent és mindenkit
I wish that the time would line up
Bárcsak lenne az idő
So we could just give in to what we want
Tehát csak megadhatnánk azt, amit akarunk
‘Cause when I got somebody, you don’t
mert amikor valakit kapok, nem
And when you got somebody, I don’t
És ha valakinek van, nem
I wish that the time would line up
Bárcsak lenne az idő
So we could just give in
Tehát csak be tudnánk adni

There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk
There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
Every second with you I want another
Minden második veled akarok egy másikat
But maybe we can hold off one sec
De talán egy másodpercet tudunk tartani
So we can keep this tension in check
Tehát megőrizhetjük ezt a feszültséget
But there’s no way that it’s not going there
De nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk

We just dance backwards into each other
Táncolunk hátra egymásba
Trying to keep our feelings secretly covered
Megpróbáljuk titokban tartani érzéseinket
We just dance backwards into each other
Táncolunk hátra egymásba
Trying to keep our feelings secretly covered
Megpróbáljuk titokban tartani érzéseinket
You touched me and it’s almost like we knew
Megérintettél, és majdnem olyan, mint tudtuk
That there would be history
Hogy történelem lenne

There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk
There’s no way that it’s not going there
Nem lehet, hogy nem megy ott
Every second with you I want another
Minden második veled akarok egy másikat
But maybe we can hold off one sec
De talán egy másodpercet tudunk tartani
So we can keep this tension in check
Tehát megőrizhetjük ezt a feszültséget
But there’s no way that it’s not going there
De nem lehet, hogy nem megy ott
With the way that we’re looking at each other
Azzal, ahogyan egymásra néztünk

(We just keep on dancing right into each other)
(Mi csak folyamatosan táncolunk egymásba)
(We just keep on dancing right into each other)
(Mi csak folyamatosan táncolunk egymásba)