Lauv, Julia Michaels – There’s No Way Songtekst Vertaling Nederlands

You touch me and it’s almost like we knew
Je raakt me aan en het is bijna alsof we het wisten
That there will be history between us two
Dat er een geschiedenis zal zijn tussen ons twee
We knew someday that we would have regrets
We wisten op een dag dat we spijt zouden hebben
But we just ignored them the night we met
Maar we negeerden ze gewoon de avond dat we elkaar ontmoetten
We just dance backwards into each other
We dansen gewoon achterover in elkaar
Trying to keep our feelings secretly covered
Proberen onze gevoelens geheim te houden
You touch me and it’s almost like we knew
Je raakt me aan en het is bijna alsof we het wisten
That there will be history
Dat er geschiedenis zal zijn

There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken
There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
Every second with you I want another
Elke seconde wil je met mij een andere
But maybe we can hold off one sec
Maar misschien kunnen we even wachten
So we can keep this tension in check
Dus we kunnen deze spanning onder controle houden
But there’s no way that it’s not going there
Maar er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken

I wish I could make the time stop
Ik wou dat ik de tijd kon laten stoppen
So we could forget everything and everyone
Zodat we alles en iedereen kunnen vergeten
I wish that the time would line up
Ik zou willen dat de tijd zou eindigen
So we could just give in to what we want
Dus we kunnen gewoon toegeven aan wat we willen
‘Cause when I got somebody, you don’t
want als ik iemand heb, doe je dat niet
And when you got somebody, I don’t
En als je iemand hebt, doe ik dat niet
I wish that the time would line up
Ik zou willen dat de tijd zou eindigen
So we could just give in
Dus we kunnen gewoon toegeven

There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken
There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
Every second with you I want another
Elke seconde wil je met mij een andere
But maybe we can hold off one sec
Maar misschien kunnen we even wachten
So we can keep this tension in check
Dus we kunnen deze spanning onder controle houden
But there’s no way that it’s not going there
Maar er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken

We just dance backwards into each other
We dansen gewoon achterover in elkaar
Trying to keep our feelings secretly covered
Proberen onze gevoelens geheim te houden
We just dance backwards into each other
We dansen gewoon achterover in elkaar
Trying to keep our feelings secretly covered
Proberen onze gevoelens geheim te houden
You touched me and it’s almost like we knew
Je hebt me aangeraakt en het is bijna alsof we het wisten
That there would be history
Dat er geschiedenis zou zijn

There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken
There’s no way that it’s not going there
Er is geen manier dat het daar niet heengaat
Every second with you I want another
Elke seconde wil je met mij een andere
But maybe we can hold off one sec
Maar misschien kunnen we even wachten
So we can keep this tension in check
Dus we kunnen deze spanning onder controle houden
But there’s no way that it’s not going there
Maar er is geen manier dat het daar niet heengaat
With the way that we’re looking at each other
Met de manier waarop we naar elkaar kijken

(We just keep on dancing right into each other)
(We blijven gewoon recht in elkaar dansen)
(We just keep on dancing right into each other)
(We blijven gewoon recht in elkaar dansen)