Lauv, Julia Michaels – There’s No Way Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

You touch me and it’s almost like we knew
Dotykasz mnie i to prawie tak, jakbyśmy wiedzieli
That there will be history between us two
Że będzie między nami historia
We knew someday that we would have regrets
Wiedzieliśmy kiedyś, że będziemy żałować
But we just ignored them the night we met
Ale po prostu zignorowaliśmy ich w noc, którą spotkaliśmy
We just dance backwards into each other
Po prostu tańczymy do siebie nawzajem
Trying to keep our feelings secretly covered
Próbując ukryć nasze uczucia w tajemnicy
You touch me and it’s almost like we knew
Dotykasz mnie i to prawie tak, jakbyśmy wiedzieli
That there will be history
Że będzie historia

There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy
There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
Every second with you I want another
Z każdą sekundą chcę mieć inną
But maybe we can hold off one sec
Ale może uda nam się wytrzymać jedną sekundę
So we can keep this tension in check
Możemy więc utrzymać to napięcie w szachu
But there’s no way that it’s not going there
Ale nie ma mowy, że tam nie pójdzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy

I wish I could make the time stop
Chciałbym móc zatrzymać czas
So we could forget everything and everyone
Więc możemy zapomnieć o wszystkim i wszystkich
I wish that the time would line up
Chciałbym, żeby czas się wyrównał
So we could just give in to what we want
Więc możemy po prostu poddać się temu, co chcemy
‘Cause when I got somebody, you don’t
ponieważ kiedy kogoś mam, ty nie
And when you got somebody, I don’t
A kiedy masz kogoś, nie mam
I wish that the time would line up
Chciałbym, żeby czas się wyrównał
So we could just give in
Więc moglibyśmy się poddać

There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy
There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
Every second with you I want another
Z każdą sekundą chcę mieć inną
But maybe we can hold off one sec
Ale może uda nam się wytrzymać jedną sekundę
So we can keep this tension in check
Możemy więc utrzymać to napięcie w szachu
But there’s no way that it’s not going there
Ale nie ma mowy, że tam nie pójdzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy

We just dance backwards into each other
Po prostu tańczymy do siebie nawzajem
Trying to keep our feelings secretly covered
Próbując ukryć nasze uczucia w tajemnicy
We just dance backwards into each other
Po prostu tańczymy do siebie nawzajem
Trying to keep our feelings secretly covered
Próbując ukryć nasze uczucia w tajemnicy
You touched me and it’s almost like we knew
Dotknąłeś mnie i to prawie tak, jakbyśmy wiedzieli
That there would be history
Że będzie historia

There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy
There’s no way that it’s not going there
Nie ma mowy, że tam nie idzie
Every second with you I want another
Z każdą sekundą chcę mieć inną
But maybe we can hold off one sec
Ale może uda nam się wytrzymać jedną sekundę
So we can keep this tension in check
Możemy więc utrzymać to napięcie w szachu
But there’s no way that it’s not going there
Ale nie ma mowy, że tam nie pójdzie
With the way that we’re looking at each other
Ze sposobem, w jaki na siebie patrzymy

(We just keep on dancing right into each other)
(Po prostu tańczymy od razu do siebie)
(We just keep on dancing right into each other)
(Po prostu tańczymy od razu do siebie)