Lauv – Mine Songtekst Vertaling Nederlands

Mine Songtekst Vertaling

I could’ve sworn it was a dream
Ik had kunnen zweren dat het een droom was
When I kissed your lips and fell (Uh)
Toen ik je lippen kuste en viel
Saw a different side of me (Ah)
Ik zag een andere kant van mij
It’s like I didn’t hate myself
Het is alsof ik mezelf niet haatte

At first, I thought that he was just a friend
Eerst dacht ik dat hij gewoon een vriend was
But then I heard that you were loving him
Maar toen hoorde ik dat je van hem hield
You broke my heart and I don’t really think that you mind
Je hebt mijn hart gebroken en ik denk niet echt dat je het erg vindt

Oh, you build me up and turn me on
Oh, je bouwt me op en zet me aan
You play me like your favorite song
Je speelt me ​​als je favoriete liedje
But I guess that you were never really mine (Oh)
Maar ik denk dat je nooit echt van mij was
You made me feel like I was yours
Je gaf me het gevoel dat ik van jou was
You made me feel so insecure
Je hebt me zo onzeker gemaakt
But I guess that you were never really mine
Maar ik denk dat je nooit echt van mij was

Woo
Woo
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja

So cross my heart and hope to die
Dus steek mijn hart over en hoop te sterven
Never date a girl like you
Ga nooit uit met een meisje zoals jij
After all the sh*t you put me through
Na alle slechte dingen die je me hebt aangedaan
Yeah, all you ever did was lie
ja, alles wat je ooit deed was een leugen
Pants on fire, pants on fire
Broek in brand, broek in brand

Guess you can’t find love in Mollywood
Ik denk dat je geen liefde kunt vinden in Hollywood
No, you can’t find love when you’re searching for better
Nee, je kunt geen liefde vinden als je op zoek bent naar beter
Hope you find something better, either way it’s whatever
Ik hoop dat je hoe dan ook iets beters vindt, het maakt niet uit
Uh-huh, uh-huh, uh-huh, oh yeah
Uh-huh, uh-huh, uh-huh, oh ja

Oh, you build me up and turn me on
Oh, je bouwt me op en zet me aan
You play me like your favorite song
Je speelt me ​​als je favoriete liedje
But I guess that you were never really mine (Oh)
Maar ik denk dat je nooit echt van mij was
You made me feel like I was yours
Je gaf me het gevoel dat ik van jou was
You made me feel so insecure
Je hebt me zo onzeker gemaakt
But I guess that you were never really mine
Maar ik denk dat je nooit echt van mij was

Woo
Woo
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja
Oh yeah, oh yeah, oh yeah
Oh ja, oh ja, oh ja
You made me feel like I was yours
Je gaf me het gevoel dat ik van jou was
You made me feel so insecure
Je hebt me zo onzeker gemaakt
But I guess that you were never really mine
Maar ik denk dat je nooit echt van mij was

(I could’ve sworn it was a dream)
(Ik had kunnen zweren dat het een droom was)

Published
Categorized as Dutch