Lauv – Mine Text Písně Český Překlad

Mine Text Písně Překlad

I could’ve sworn it was a dream
Mohl jsem přísahat, že to byl sen
When I kissed your lips and fell (Uh)
Když jsem políbil tvé rty a padl
Saw a different side of me (Ah)
Viděl jsem jinou stranu
It’s like I didn’t hate myself
Je to, jako bych se nenáviděl

At first, I thought that he was just a friend
Nejprve jsem si myslel, že je to jen přítel
But then I heard that you were loving him
Ale pak jsem slyšel, že ho miluješ
You broke my heart and I don’t really think that you mind
Zlomil jsi mi srdce a nemyslím si, že ti to vadí

Oh, you build me up and turn me on
Oh, ty mě buduješ a zapínáš mě
You play me like your favorite song
Hraješ mě jako svou oblíbenou píseň
But I guess that you were never really mine (Oh)
Ale myslím, že jsi nikdy nebyl můj
You made me feel like I was yours
Přinutil jsi mě cítit se jako já
You made me feel so insecure
Přinutil jsi mě cítit se tak nejistě
But I guess that you were never really mine
Ale myslím, že jsi nikdy nebyl můj

Woo
Woo
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano

So cross my heart and hope to die
Tak mi přeji srdce a doufám, že zemřu
Never date a girl like you
Nikdy rande s dívkou, jako jsi ty
After all the sh*t you put me through
Po všech špatných věcech, které jsi mi dal
Yeah, all you ever did was lie
ano, všechno, co jsi kdy udělal, byla lež
Pants on fire, pants on fire
Kalhoty v ohni, kalhoty v ohni

Guess you can’t find love in Mollywood
Asi v Hollywoodu nemůžete najít lásku
No, you can’t find love when you’re searching for better
Ne, nemůžete najít lásku, když hledáte lepší
Hope you find something better, either way it’s whatever
Doufám, že najdete něco lepšího, ať už je to cokoli
Uh-huh, uh-huh, uh-huh, oh yeah
Uh-huh, uh-huh, uh-huh, ach ano

Oh, you build me up and turn me on
Oh, ty mě buduješ a zapínáš mě
You play me like your favorite song
Hraješ mě jako svou oblíbenou píseň
But I guess that you were never really mine (Oh)
Ale myslím, že jsi nikdy nebyl můj
You made me feel like I was yours
Přinutil jsi mě cítit se jako já
You made me feel so insecure
Přinutil jsi mě cítit se tak nejistě
But I guess that you were never really mine
Ale myslím, že jsi nikdy nebyl můj

Woo
Woo
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano, ach ano
Oh yeah, oh yeah, oh yeah
Ach ano, ach ano, ach ano
You made me feel like I was yours
Přinutil jsi mě cítit se jako já
You made me feel so insecure
Přinutil jsi mě cítit se tak nejistě
But I guess that you were never really mine
Ale myslím, že jsi nikdy nebyl můj

(I could’ve sworn it was a dream)
(Mohl jsem přísahat, že to byl sen)

Published
Categorized as Czech