Lauv – Tattoos Together Songtekst Vertaling in Nederlands

Said I’d never fall, I’d never fall
Ze zeiden dat ik nooit zou vallen, ik zou nooit vallen
I’d never fall but then I fell for you, mm
Ik zou nooit vallen, maar toen werd ik verliefd op je
Back against the wall, against the wall
Terug tegen de muur, tegen de muur
Against the wall, that’s how it felt with you, mhm, mm
Ik voelde me als tegen de muur met jou

One weekend in Portland
Een weekend in Portland
You weren’t even my girlfriend
Je was zelfs mijn vriendin niet
We were walkin’ and talkin’
We liepen en praatten
Then somebody said, “Let’s get”
Toen zei iemand: “Laten we gaan”

Tattoos together, something to remember
Tatoeages samen, iets om te onthouden
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Als het veel te snel is, vermijd het dan
Give me shapes and letters
Geef me vormen en letters
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Als het niet voor altijd is, hebben we tenminste samen tatoeages

Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm
Hmm

Knew it from the moment, from the moment
Wist het vanaf het moment, vanaf het moment
From the moment that I saw you naked, mm, yeah
Vanaf het moment dat ik je naakt zag, mm, ja
I could never love nobody else, nobody else
Ik zou nooit van iemand anders kunnen houden, van niemand anders
The way I loved you, baby, mm, mm
De manier waarop ik van je hield, schat

One weekend (Weekend), no sleepin’ (Sleepin’)
Een weekend niet geslapen
You weren’t even my girlfriend, yeah
Je was zelfs mijn vriendin niet, ja
We were kissin’, like, real kissin’
We kusten, echt kussen
Then somebody said, “Let’s get”
Toen zei iemand: “Laten we gaan”

Tattoos together, something to remember
Tatoeages samen, iets om te onthouden
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Als het veel te snel is, vermijd het dan
Give me shapes and letters
Geef me vormen en letters
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Als het niet voor altijd is, hebben we tenminste samen tatoeages

Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, tattoos together
Hmm, tatoeages samen

Yeah, your cherry earrings are my favorite (Favorite)
ja, je kersenoorringen zijn mijn favoriet
It looks so good, I had to save it (Save it)
Het ziet er zo goed uit, ik moest het redden
I’ve been hopin’, prayin’ we last forever
Ik heb gehoopt, biddend dat we eeuwig duren
‘Cause there’s nothing better than you and I
omdat er niets beter is dan jij en ik

Tattoos together, something to remember
Tatoeages samen, iets om te onthouden
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Als het veel te snel is, vermijd het dan
Give me shapes and letters
Geef me vormen en letters
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Als het niet voor altijd is, dan hebben we tenminste samen tatoeages

Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, ’cause I love you
Hmm, omdat ik van je hou
Mhm, oh
Hmm, oh

Oh yeah
Oh ja
Mhm, oh yeah
Hmm, oh ja
Mhm, huh
Hmm, he