Lauv – Tattoos Together Text Piesne Preklad v Slovensky

Said I’d never fall, I’d never fall
Hovorili, že nikdy nespadnem, nikdy nespadnem
I’d never fall but then I fell for you, mm
Nikdy by som sa nespadol, ale potom som sa do teba zamiloval
Back against the wall, against the wall
Späť na stenu, na stenu
Against the wall, that’s how it felt with you, mhm, mm
Cítil som sa s tebou ako na stene

One weekend in Portland
Jeden víkend v Portlande
You weren’t even my girlfriend
Nebol si ani moja priateľka
We were walkin’ and talkin’
Chodili sme a rozprávali sa
Then somebody said, “Let’s get”
Potom niekto povedal: „Poďme“

Tattoos together, something to remember
Tetovanie spolu, niečo na zapamätanie
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Ak je to príliš skoro, vyhnite sa tomu, čokoľvek
Give me shapes and letters
Dajte mi tvary a listy
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Ak to nie je navždy, tak aspoň budeme mať spolu tetovanie

Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm
Hmm

Knew it from the moment, from the moment
Vedeli ste to od okamihu, od okamihu
From the moment that I saw you naked, mm, yeah
Od okamihu, keď som ťa videl nahý, mm, áno
I could never love nobody else, nobody else
Nikdy by som nemiloval nikoho iného, ​​nikoho iného
The way I loved you, baby, mm, mm
Spôsob, akým som ťa miloval, zlato

One weekend (Weekend), no sleepin’ (Sleepin’)
Jeden víkend, bez spánku
You weren’t even my girlfriend, yeah
Nebola si ani moja priateľka, áno
We were kissin’, like, real kissin’
Bozkávali sme sa ako skutočné bozkávanie
Then somebody said, “Let’s get”
Potom niekto povedal: „Poďme“

Tattoos together, something to remember
Tetovanie spolu, niečo na zapamätanie
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Ak je to príliš skoro, vyhnite sa tomu, čokoľvek
Give me shapes and letters
Dajte mi tvary a listy
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Ak to nie je navždy, tak aspoň budeme mať spolu tetovanie

Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, tattoos together
Hmm, tetovanie spolu

Yeah, your cherry earrings are my favorite (Favorite)
áno, tvoje čerešňové náušnice sú moje obľúbené
It looks so good, I had to save it (Save it)
Vyzerá to tak dobre, musel som ho uložiť
I’ve been hopin’, prayin’ we last forever
Dúfal som, že sa modlíme, že budeme trvať večne
‘Cause there’s nothing better than you and I
pretože nie je nič lepšie ako ty a ja

Tattoos together, something to remember
Tetovanie spolu, niečo na zapamätanie
If it’s way too soon, f*ck it, whatever
Ak je to príliš skoro, vyhnite sa tomu, čokoľvek
Give me shapes and letters
Dajte mi tvary a listy
If it’s not forever, then at least we’ll have tattoos together
Ak to nie je navždy, tak aspoň budeme mať spolu tetovanie

Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, ’cause I love you
Hmm, pretože ťa milujem
Mhm, oh
Hmm, oh

Oh yeah
Ó áno
Mhm, oh yeah
Hmm, ach áno
Mhm, huh
Hmm, hm

About admin

Check Also

Taylor Swift – Cardigan Text Piesne Preklad v Slovenský

Watch this video on YouTube Cardigan Text Piesne Preklad Vintage tee, brand new phoneVintage tričko, …