Leon Bridges – If It Feels Good Songtekst Vertaling Nederlands

Live from the funk
Weg van de depressie
It’s hotter than Texas
Het is heter dan Texas
Right from the jump
Direct vanaf de sprong
You got my attention
Je hebt mijn aandacht
You give me that stuff
Jij geeft mij dat spul
And it’s such a blessing
En het is zo’n zegen
You and I in the light
Jij en ik in het licht
Alone in this heaven
Alleen in deze hemel

Aww baby, aww, aww baby
liefje liefje
Say you will, say you might
Zeg dat je het zou zeggen, zeg maar
If this is wrong then nothing’s right
Als dit fout is, is niets goed
Aww baby, aww, aww baby
liefje liefje
See yourself like I do
Zie jezelf zoals ik
Oh tonight looks good on you
Oh vanavond ziet er goed uit voor jou

Hey, mysterious
Hé, mysterieus
We don’t have to act so seriously
We hoeven niet zo serieus te handelen
Like nobody’s watching, only us
Zoals niemand kijkt, alleen wij
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil

More than I choose to I’m falling in love
Meer dan ik ervoor kies, word ik verliefd
And love I ain’t used to
En de liefde waar ik niet aan gewend ben
You give me that stuff
Jij geeft mij dat spul
No I can’t refuse you
Nee, ik kan je niet weigeren
You and I in the light, it’s alright
Jij en ik in het licht, het is goed

Aww baby, aww, aww baby
liefje liefje
Say you will, say you might
Zeg dat je het zou zeggen, zeg maar
If this is wrong then nothing’s right
Als dit fout is, is niets goed
Aww baby, aww, aww baby
liefje liefje
See yourself like I do
Zie jezelf zoals ik
Oh tonight looks good on you
Oh vanavond ziet er goed uit voor jou

Hey, mysterious
Hé, mysterieus
We don’t have to act so seriously
We hoeven niet zo serieus te handelen
Like nobody’s watching, only us
Zoals niemand kijkt, alleen wij
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil

Want you bad
Wil jou graag
More than bad
Meer dan slecht
Want you bad
Wil jou graag
Want you bad
Wil jou graag
More than bad
Meer dan slecht
So rock with me, girl
Dus rock met me, meid
Oh, rock with me, girl
Oh, rock met mij, meid

Hey, mysterious
Hé, mysterieus
We don’t have to act so seriously
We hoeven niet zo serieus te handelen
Like nobody’s watching, only us
Zoals niemand kijkt, alleen wij
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, slecht hoeveel ik je wil
Baby if it feels good, then it must be, yeah
Baby als het goed voelt, dan moet het wel, ja

Published
Categorized as Dutch