Leon Bridges – If It Feels Good Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Live from the funk
Z dala od depresji
It’s hotter than Texas
Jest cieplej niż w Teksasie
Right from the jump
Od samego skoku
You got my attention
Zwróciłeś moją uwagę
You give me that stuff
Daj mi to
And it’s such a blessing
I to jest takie błogosławieństwo
You and I in the light
Ty i ja w świetle
Alone in this heaven
Sam w tym niebie

Aww baby, aww, aww baby
dziecko dziecko
Say you will, say you might
Powiedz, że będziesz, powiedz, że możesz
If this is wrong then nothing’s right
Jeśli to jest złe, to nic nie jest w porządku
Aww baby, aww, aww baby
dziecko dziecko
See yourself like I do
Zobacz siebie jak ja
Oh tonight looks good on you
Dziś wieczór wygląda na ciebie dobrze

Hey, mysterious
Hej, tajemniczo
We don’t have to act so seriously
Nie musimy działać tak poważnie
Like nobody’s watching, only us
Niczym nikt nie patrzy, tylko my
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę

More than I choose to I’m falling in love
Bardziej niż ja wybieram to, że się zakochuję
And love I ain’t used to
I miłości, do której nie jestem przyzwyczajony
You give me that stuff
Daj mi to
No I can’t refuse you
Nie, nie mogę odmówić
You and I in the light, it’s alright
Ty i ja w świetle, wszystko w porządku

Aww baby, aww, aww baby
dziecko dziecko
Say you will, say you might
Powiedz, że będziesz, powiedz, że możesz
If this is wrong then nothing’s right
Jeśli to jest złe, to nic nie jest w porządku
Aww baby, aww, aww baby
dziecko dziecko
See yourself like I do
Zobacz siebie jak ja
Oh tonight looks good on you
Dziś wieczór wygląda na ciebie dobrze

Hey, mysterious
Hej, tajemniczo
We don’t have to act so seriously
Nie musimy działać tak poważnie
Like nobody’s watching, only us
Tak jak nikt nie patrzy, tylko my
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę

Want you bad
Pragnę cię
More than bad
To więcej niż złe
Want you bad
Pragnę cię
Want you bad
Pragnę cię
More than bad
To więcej niż złe
So rock with me, girl
Więc rockuj ze mną, dziewczyno
Oh, rock with me, girl
Oh, rock ze mną, dziewczyno

Hey, mysterious
Hej, tajemniczo
We don’t have to act so seriously
Nie musimy działać tak poważnie
Like nobody’s watching, only us
Tak jak nikt nie patrzy, tylko my
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, źle, jak bardzo cię pragnę
Baby if it feels good, then it must be, yeah
Kochanie, jeśli to dobrze, to musi być, tak

Published
Categorized as Polish