Leon Bridges – If It Feels Good Versuri Traduse în Română

Live from the funk
Departe de depresiune
It’s hotter than Texas
E mai cald decât Texas
Right from the jump
Chiar de la salt
You got my attention
Mi-ai atras atenția
You give me that stuff
Tu îmi dai chestia aia
And it’s such a blessing
Și este o astfel de binecuvântare
You and I in the light
Tu și cu mine suntem în lumină
Alone in this heaven
Singur în acest cer

Aww baby, aww, aww baby
baby, iubito
Say you will, say you might
Spune că o vei face
If this is wrong then nothing’s right
Dacă acest lucru este greșit atunci nimic nu este corect
Aww baby, aww, aww baby
baby, iubito
See yourself like I do
Vezi-te ca mine
Oh tonight looks good on you
Oh, seara asta te arată bine

Hey, mysterious
Hei, misterios
We don’t have to act so seriously
Nu trebuie să acționăm atât de serios
Like nobody’s watching, only us
Ca nimeni nu se uită, doar noi
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau

More than I choose to I’m falling in love
Mai mult decât aleg să mă îndrăgostesc
And love I ain’t used to
Iubirea pe care nu o obișnuiesc
You give me that stuff
Tu îmi dai chestia aia
No I can’t refuse you
Nu, nu pot să te refuz
You and I in the light, it’s alright
Tu și cu mine în lumină, e în regulă

Aww baby, aww, aww baby
baby, iubito
Say you will, say you might
Spune că o vei face
If this is wrong then nothing’s right
Dacă acest lucru este greșit atunci nimic nu este corect
Aww baby, aww, aww baby
baby, iubito
See yourself like I do
Vezi-te ca mine
Oh tonight looks good on you
Oh, seara asta te arată bine

Hey, mysterious
Hei, misterios
We don’t have to act so seriously
Nu trebuie să acționăm atât de serios
Like nobody’s watching, only us
Ca nimeni nu se uită, doar noi
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau

Want you bad
Vrei rău
More than bad
Mai mult decât rău
Want you bad
Vrei rău
Want you bad
Vrei rău
More than bad
Mai mult decât rău
So rock with me, girl
Deci roc cu mine, fată
Oh, rock with me, girl
Oh, rog cu mine, fată

Hey, mysterious
Hei, misterios
We don’t have to act so seriously
Nu trebuie să acționăm atât de serios
Like nobody’s watching, only us
Ca nimeni nu se uită, doar noi
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau
Baby if it feels good, then it must be, bad how much I want you
Copil dacă e bine, atunci trebuie să fie, rău cât de mult te vreau
Baby if it feels good, then it must be, yeah
Iubito dacă e bine, atunci trebuie să fie, da