Lil Peep, XXXTENTACION – Falling Down dalszöveg fordítás magyarul

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Gyere, nézzük az esõt, ahogy leesik
Now let’s do that song for Peep
Most csináljuk ezt a számot neked
Sunlight on your skin when I’m not around
Napfény a bőrén, amikor nem vagyok ott
Shit don’t feel the same when you’re out of town
A francba nem érzed ugyanazt, ha nincs a városban
So come, let’s watch the rain as it’s falling down, yeah
Jöjjön, nézzük az esőt, ahogy leesik, igen

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Gyere, nézzük az esõt, ahogy leesik
Sunlight on your skin when I’m not around
Napfény a bőrén, amikor nem vagyok ott
Shit don’t feel the same when you’re out of town
A francba nem érzed ugyanazt, ha nincs a városban
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Jöjjön, nézzük az esõt, ahogy leesik
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh

Rain keeps falling, tears keep falling
Az eső folyamatosan esik, a könnyek folyamatosan esnek
Rain keeps falling, tears keep falling
Az eső folyamatosan esik, a könnyek folyamatosan esnek
Darling, your love is like walking a bed of nails
Drágám, a szerelmed olyan, mint egy körömágyú
And I just can’t keep on fine
És nem tudok tovább bírni

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Gyere, nézzük az esõt, ahogy leesik
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
Sunlight on your skin when I’m not around, yeah
Napfény a bőrén, amikor nem vagyok ott, igen
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
Shit don’t feel the same when you’re out of town
A francba nem érzed ugyanazt, ha nincs a városban
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Jöjjön, nézzük az esõt, ahogy leesik
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh

His name will live, brother
A neve élni fog, testvér
No, I got—, I feel hella shitty because it’s like, yo
Nem, megvan, úgy érzem pokol, mert olyan, mint yo
Like, if I would have known he was so cool
Mintha tudnám volna, hogy annyira jó
And it’s like, yo, if I would have watched interviews sooner, bro, we were so alike
És olyan, mint én, ha előbb megnéznék az interjúkat, kölyök, nagyon hasonlíttunk
It’s unfortunate because it’s like, yo, when people die, that’s when we like ’em, you know?
Szerencsétlen, mert olyan, mint yo, amikor az emberek meghalnak, akkor szeretjük őket, tudod?
‘Cause your remorse kinda makes you check ’em out
mert a bűntudatod miatt kipróbálod őket

Darling, your love is like walking a bed of nails
Drágám, a szerelmed olyan, mint egy körömágyú
And I just can’t keep on fine
És nem tudok tovább bírni

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Gyere, nézzük az esõt, ahogy leesik
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
Sunlight on your skin when I’m not around, yeah
Napfény a bőrén, amikor nem vagyok ott, igen
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
Shit don’t feel the same when you’re out of town
A francba nem érzed ugyanazt, ha nincs a városban
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Jöjjön, nézzük az esõt, ahogy leesik
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-ó-ó, ó-ó, ó-oh