Lil Peep, XXXTENTACION – Falling Down Songtekst Vertaling Nederlands

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Kom, laten we de regen bekijken terwijl hij naar beneden valt
Now let’s do that song for Peep
Laten we dat liedje voor je doen
Sunlight on your skin when I’m not around
Zonlicht op je huid als ik er niet ben
Shit don’t feel the same when you’re out of town
Shit voelt niet hetzelfde als je de stad uit bent
So come, let’s watch the rain as it’s falling down, yeah
Dus laten we de regen bekijken terwijl hij naar beneden valt, ja

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Kom, laten we de regen bekijken terwijl hij naar beneden valt
Sunlight on your skin when I’m not around
Zonlicht op je huid als ik er niet ben
Shit don’t feel the same when you’re out of town
Shit voelt niet hetzelfde als je de stad uit bent
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Dus laten we de regen bekijken terwijl deze naar beneden valt
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Rain keeps falling, tears keep falling
Regen blijft maar vallen, tranen blijven vallen
Rain keeps falling, tears keep falling
Regen blijft maar vallen, tranen blijven vallen
Darling, your love is like walking a bed of nails
Schat, jouw liefde is als een spijkerbed lopen
And I just can’t keep on fine
En ik kan het gewoon niet goed blijven houden

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Kom, laten we de regen bekijken terwijl hij naar beneden valt
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Sunlight on your skin when I’m not around, yeah
Zonlicht op je huid als ik er niet ben, ja
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Shit don’t feel the same when you’re out of town
Shit voelt niet hetzelfde als je de stad uit bent
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Dus laten we de regen bekijken terwijl deze naar beneden valt
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

His name will live, brother
Zijn naam zal leven, broer
No, I got—, I feel hella shitty because it’s like, yo
Nee, ik heb het, ik voel de hel omdat het zo is, yo
Like, if I would have known he was so cool
Zoals, als ik had geweten dat hij zo cool was
And it’s like, yo, if I would have watched interviews sooner, bro, we were so alike
En het is net als, als ik eerder naar interviews had gekeken, man, we waren zo op elkaar
It’s unfortunate because it’s like, yo, when people die, that’s when we like ’em, you know?
Het is jammer omdat het zo is, als mensen sterven, dat is wanneer we ze leuk vinden, weet je?
‘Cause your remorse kinda makes you check ’em out
omdat je spijt maar een beetje maakt dat je ze controleert

Darling, your love is like walking a bed of nails
Schat, jouw liefde is als een spijkerbed lopen
And I just can’t keep on fine
En ik kan het gewoon niet goed blijven houden

Come, let’s watch the rain as it’s falling down
Kom, laten we de regen bekijken terwijl hij naar beneden valt
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Sunlight on your skin when I’m not around, yeah
Zonlicht op je huid als ik er niet ben, ja
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Shit don’t feel the same when you’re out of town
Shit voelt niet hetzelfde als je de stad uit bent
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
So come, let’s watch the rain as it’s falling down
Dus laten we de regen bekijken terwijl deze naar beneden valt
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh

Published
Categorized as Dutch