Little Mix – Break Up Song Sangtekster Oversættelse til Dansk

This is not a second chance, no, no, baby
Dette er ikke en anden chance, nej, nej, baby
This is not a new romance, not tonight (Oh-oh-oh)
Dette er ikke en ny romantik, ikke i aften
This is for all the nights I cried for you, baby
Dette er for alle de nætter, jeg græd på dig, skat
Hoping you could be the one that could love me right
Håber du kunne være den der kunne elske mig ret

I’ll be good all by myself
Jeg vil være god alene
Yeah, I’ll find a way to dance without you
ja, jeg finder en måde at danse på uden dig
In the middle of the crowd
Midt i mængden
I’ll forget all of the pain inside, oh-oh-ooh
Jeg vil glemme al den smerte deri

So tonight, I’ll sing another, another break-up song
Så i aften synger jeg en anden, en anden break-up sang
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on
Så tænd den op, lad den spille på, og til, og til og fra
For all of the times they screwed us over
I alle tidspunkter skruede de os sammen
Let it play on, and on, and on
Lad det spille på, og til og fra
Just another break-up song
Bare en anden sang om sammenbruddet

Ain’t no more tears (Oh-oh)
Ingen tårer mere
Ain’t gonna cry (Oh-oh)
Jeg skal ikke græde
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Dreng, jeg vil gøre alt for at få dig fra tankerne
I’m gonna dance (Oh-oh)
Jeg skal danse
Under the lights (Oh-oh)
Under lysene
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Dreng, jeg vil gøre alt for at få dig fra tankerne

I ain’t even gonna call ya, no, baby
Jeg vil ikke engang kalde dig, nej skat
The best thing I ever did was to let you go (Oh-oh-oh)
Det bedste, jeg nogensinde gjorde, var at lade dig gå
Did you think you were the only one who could save me?
Troede du, at du var den eneste, der kunne redde mig?
I ain’t gonna take you back like I did before (No, oh-woah-oh)
Jeg vil ikke tage dig tilbage, som jeg gjorde før (Nej)

I’ll be good all by myself
Jeg vil være god alene
Yeah, I’ll find a way to dance without you (Dance without you)
ja, jeg finder en måde at danse på uden dig
In the middle of the crowd
Midt i mængden
I’ll forget all of the pain inside, oh-oh-ooh
Jeg vil glemme al den smerte deri

So tonight, I’ll sing another, another break-up song (Break up song)
Så i aften synger jeg en anden, en anden break-up sang
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on (On and on)
Så tænd den op, lad den spille på, og til, og til og fra
For all of the times they screwed us over
I alle tidspunkter skruede de os sammen
Let it play on, and on, and on
Lad det spille på, og til og fra
Just another break-up song
Bare en anden sang om sammenbruddet

Ain’t no more tears (Oh-oh)
Ingen tårer mere
Ain’t gonna cry (Oh-oh) (Ooh-ooh-ooh)
Jeg skal ikke græde
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Dreng, jeg vil gøre alt for at få dig fra tankerne
I’m gonna dance (I’m gonna dance)
Jeg skal danse
Under the lights (Under the lights)
Under lysene
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Dreng, jeg vil gøre alt for at få dig fra tankerne

I don’t wanna turn back time
Jeg vil ikke vende tilbage til tiden
‘Cause what’s another lonely night?
fordi hvad er endnu en ensom aften?
I know under these lights, I’m good without you
Jeg ved under disse lys, jeg er god uden dig
(I’m good, I’m good, I’m good)
(Jeg er god, jeg er god, jeg er god)
For all those tears that I cried
For alle de tårer, som jeg græd
I sing it louder tonight
Jeg synger det højere i aften
Let it play on, and on, and runnin’ on and on, oh-woah-oh-oh
Lad det spille på, og på, og løbe til og fra

So tonight, I’ll sing another (Ooh-ooh-ooh)
Så i aften synger jeg en anden
Another break-up song (Break up song, babe)
Endnu en break-up sang
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on (Oh, yeah, yeah)
Så tænd den op, lad den spille og tænde og tænde og tænde (Åh, ja, ja)
For all of the times they screwed us over
I alle tidspunkter skruede de os sammen
(All the times they screwed us over)
(Alle de gange, de skruede os fast)
Let it play on, and on, and on (And on, and on)
Lad det spille videre, og til og fra (Og til og fra)
Just another break-up song
Bare en anden sang om sammenbruddet

I don’t wanna turn back time (Oh-oh)
Jeg vil ikke vende tilbage til tiden
‘Cause what’s another lonely night?
fordi hvad er endnu en ensom aften?
Lonely night, baby
Ensom nat, skat
I know under these lights, I’m good without you
Jeg ved under disse lys, jeg er god uden dig
I’m good, I’m good, I’m good
Jeg er god, jeg er god, jeg er god
For all those tears that I cried (Oh-oh)
For alle de tårer, som jeg græd
I sing it louder tonight
Jeg synger det højere i aften
Let it play on, and on, and on
Lad det spille på, og til og fra
Just another break-up song
Bare en anden sang om sammenbruddet