Little Mix – Break Up Song Songtekst Vertaling Nederlands

This is not a second chance, no, no, baby
Dit is geen tweede kans, nee, nee, schat
This is not a new romance, not tonight (Oh-oh-oh)
Dit is geen nieuwe romance, niet vanavond
This is for all the nights I cried for you, baby
Dit is voor alle nachten dat ik om je huilde, schat
Hoping you could be the one that could love me right
Ik hoop dat jij degene bent die van me kan houden

I’ll be good all by myself
Ik zal helemaal alleen zijn
Yeah, I’ll find a way to dance without you
ja, ik zal een manier vinden om zonder jou te dansen
In the middle of the crowd
Midden in de menigte
I’ll forget all of the pain inside, oh-oh-ooh
Ik zal alle pijn van binnen vergeten

So tonight, I’ll sing another, another break-up song
Dus vanavond zal ik nog een zingen, nog een break-up lied
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on
Dus zet het harder, laat het maar door en door en door en door spelen
For all of the times they screwed us over
Ze hebben ons de hele tijd belazerd
Let it play on, and on, and on
Laat het maar doorgaan en doorgaan
Just another break-up song
Gewoon weer een nummer over het uiteenvallen

Ain’t no more tears (Oh-oh)
Geen tranen meer
Ain’t gonna cry (Oh-oh)
Ik ga niet huilen
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Jongen, ik zal er alles aan doen om je uit mijn gedachten te krijgen
I’m gonna dance (Oh-oh)
ik ga dansen
Under the lights (Oh-oh)
Onder de lichten
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Jongen, ik zal er alles aan doen om je uit mijn gedachten te krijgen

I ain’t even gonna call ya, no, baby
Ik ga je niet eens bellen, nee, schat
The best thing I ever did was to let you go (Oh-oh-oh)
Het beste wat ik ooit heb gedaan, was je laten gaan
Did you think you were the only one who could save me?
Dacht je dat jij de enige was die me kon redden?
I ain’t gonna take you back like I did before (No, oh-woah-oh)
Ik ga je niet terugnemen zoals ik eerder deed (nee)

I’ll be good all by myself
Ik zal helemaal alleen zijn
Yeah, I’ll find a way to dance without you (Dance without you)
ja, ik zal een manier vinden om zonder jou te dansen
In the middle of the crowd
Midden in de menigte
I’ll forget all of the pain inside, oh-oh-ooh
Ik zal alle pijn van binnen vergeten

So tonight, I’ll sing another, another break-up song (Break up song)
Dus vanavond zal ik nog een zingen, nog een break-up lied
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on (On and on)
Dus zet het harder, laat het maar door en door en door en door spelen
For all of the times they screwed us over
Ze hebben ons de hele tijd belazerd
Let it play on, and on, and on
Laat het maar doorgaan en doorgaan
Just another break-up song
Gewoon weer een nummer over het uiteenvallen

Ain’t no more tears (Oh-oh)
Geen tranen meer
Ain’t gonna cry (Oh-oh) (Ooh-ooh-ooh)
Ik ga niet huilen
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Jongen, ik zal er alles aan doen om je uit mijn gedachten te krijgen
I’m gonna dance (I’m gonna dance)
ik ga dansen
Under the lights (Under the lights)
Onder de lichten
Boy, I’ll do anything to get you off my mind
Jongen, ik zal er alles aan doen om je uit mijn gedachten te krijgen

I don’t wanna turn back time
Ik wil de tijd niet terugdraaien
‘Cause what’s another lonely night?
want wat is weer een eenzame nacht?
I know under these lights, I’m good without you
Ik weet onder deze lichten dat ik goed ben zonder jou
(I’m good, I’m good, I’m good)
(Ik ben goed, ik ben goed, ik ben goed)
For all those tears that I cried
Voor al die tranen die ik huilde
I sing it louder tonight
Ik zing het vanavond luider
Let it play on, and on, and runnin’ on and on, oh-woah-oh-oh
Laat het maar doorspelen en doorgaan en doorgaan

So tonight, I’ll sing another (Ooh-ooh-ooh)
Dus vanavond zal ik nog een zingen
Another break-up song (Break up song, babe)
Weer een break-up nummer
So turn it up, let it play on, and on, and on, and on (Oh, yeah, yeah)
Dus zet het harder, laat het maar door en door en door en door gaan (Oh, ja, ja)
For all of the times they screwed us over
Ze hebben ons de hele tijd belazerd
(All the times they screwed us over)
(Alle keren hebben ze ons verpest)
Let it play on, and on, and on (And on, and on)
Laat het maar doorspelen en door en door (en door en door)
Just another break-up song
Gewoon weer een nummer over het uiteenvallen

I don’t wanna turn back time (Oh-oh)
Ik wil de tijd niet terugdraaien
‘Cause what’s another lonely night?
want wat is weer een eenzame nacht?
Lonely night, baby
Eenzame nacht, schat
I know under these lights, I’m good without you
Ik weet onder deze lichten dat ik goed ben zonder jou
I’m good, I’m good, I’m good
Ik ben goed, ik ben goed, ik ben goed
For all those tears that I cried (Oh-oh)
Voor al die tranen die ik huilde
I sing it louder tonight
Ik zing het vanavond luider
Let it play on, and on, and on
Laat het maar doorgaan en doorgaan
Just another break-up song
Gewoon weer een nummer over het uiteenvallen