Loretta Lynn – Ain’t No Time To Go Songtekst Vertaling Nederlands

Spring is just around the bend
De lente is net om de bocht
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
Fields need plowin’ and the fences mend
Velden moeten worden geploegd en de hekken moeten worden hersteld
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Stay with me, if you can
Blijf bij me, als je kunt
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat

The children need your guiding hand
De kinderen hebben je leidende hand nodig
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
Your son’s too young to be a man
Je zoon is te jong om een man te zijn
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Stay with me, if you can
Blijf bij me, als je kunt
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat

I ain’t as strong as you think I am
Ik ben niet zo sterk als je denkt dat ik ben
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
And I’ll be doin’ the best I can
En ik zal mijn uiterste best doen
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Stay with me, if you can
Blijf bij me, als je kunt
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat

I know heaven called your name
Ik weet dat de hemel jouw naam heeft genoemd
Ask the Lord if he’ll please wait
Vraag de Heer of hij alsjeblieft wacht
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Stay with me, if you can
Blijf bij me, als je kunt
Stay with me, a little bit longer
Blijf bij me, een beetje langer
Ain’t no time to go darlin’
Er is geen tijd om te gaan, schat

Published
Categorized as Dutch