Loretta Lynn – Ain’t No Time To Go Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

Spring is just around the bend
Wiosna jest tuż za zakrętem
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
Fields need plowin’ and the fences mend
Pola potrzebują orki, a płoty się psują
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Stay with me, if you can
Zostań ze mną, jeśli możesz
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie

The children need your guiding hand
Dzieci potrzebują twojej prowadzącej ręki
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
Your son’s too young to be a man
Twój syn jest zbyt młody, aby być mężczyzną
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Stay with me, if you can
Zostań ze mną, jeśli możesz
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie

I ain’t as strong as you think I am
Nie jestem tak silny, jak myślisz, że jestem
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
And I’ll be doin’ the best I can
I będę robił najlepiej jak potrafię
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Stay with me, if you can
Zostań ze mną, jeśli możesz
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie

I know heaven called your name
Wiem, że niebo nazwało twoje imię
Ask the Lord if he’ll please wait
Zapytaj Pana, czy będzie chciał poczekać
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Stay with me, if you can
Zostań ze mną, jeśli możesz
Stay with me, a little bit longer
Zostań ze mną, trochę dłużej
Ain’t no time to go darlin’
Nie ma czasu, kochanie

Published
Categorized as Polish