Loretta Lynn – Ain’t No Time To Go Text Piesne Preklad v Slovensky

Spring is just around the bend
Jar je tesne okolo ohybu
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
Fields need plowin’ and the fences mend
Oblasti potrebujú orať a oplotenia sa napravia
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Stay with me, if you can
Zostaňte so mnou, ak môžete
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik

The children need your guiding hand
Deti potrebujú vašu vodcovskú ruku
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
Your son’s too young to be a man
Váš syn je príliš mladý na to, aby bol mužom
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Stay with me, if you can
Zostaňte so mnou, ak môžete
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik

I ain’t as strong as you think I am
Nie som tak silná, ako si myslíš, že som
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
And I’ll be doin’ the best I can
A budem robiť to najlepšie, čo môžem
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Stay with me, if you can
Zostaňte so mnou, ak môžete
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik

I know heaven called your name
Viem, že nebesá tvoje meno
Ask the Lord if he’ll please wait
Spýtajte sa Pána, či bude čakať
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Stay with me, if you can
Zostaňte so mnou, ak môžete
Stay with me, a little bit longer
Zostaň so mnou o niečo dlhšie
Ain’t no time to go darlin’
Nie je čas ísť, miláčik

Published
Categorized as Slovak