Loretta Lynn – Ain’t No Time To Go Versuri Traduse în Română

Spring is just around the bend
Primăvara este doar în jurul curbei
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
Fields need plowin’ and the fences mend
Domeniile au nevoie de arat, iar gardurile se repara
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Stay with me, if you can
Rămâi cu mine, dacă poți
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga

The children need your guiding hand
Copiii au nevoie de mâna ta de îndrumare
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
Your son’s too young to be a man
Fiul tău este prea tânăr ca să fii bărbat
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Stay with me, if you can
Rămâi cu mine, dacă poți
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga

I ain’t as strong as you think I am
Nu sunt așa de tare cum crezi că sunt
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
And I’ll be doin’ the best I can
Și voi face tot ce pot
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Stay with me, if you can
Rămâi cu mine, dacă poți
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga

I know heaven called your name
Știu că cerul ți-a spus numele
Ask the Lord if he’ll please wait
Întreabă-l pe Domnul dacă va aștepta
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Stay with me, if you can
Rămâi cu mine, dacă poți
Stay with me, a little bit longer
Rămâi cu mine, puțin mai mult
Ain’t no time to go darlin’
Nu e timp pentru a merge, draga