LSD – Thunderclouds dalszöveg fordítás magyarul

All I need is one
Minden, amire szükségem van
One old man is enough
Egy öregember elég
Babe, you got it wrong
Babe, tévedtél
Please turn your fears into trust, to trust
Kérem fordítsa a félelmeit a bizalomra, a bizalomra

Where’d the love go?
Hol lenne a szerelem
When all is said and done
Amikor mindent elmondtak és megtettek
Hey now I got your hands in the air
Hé most kaptam a kezed a levegőben
I’ma go through your stuff
Átmegyek a dolgodon
Where’d the love go?
Hol lenne a szerelem
Put the running into run
Tegye a futás fut
You asking me to stay
Azt kéri, hogy maradjak
But I never met a girl I could trust
De soha nem találkoztam olyan lánnyal, akiről bízhattam

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Azt mondod, olyan szavak, mint te, utálsz engem
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
A házunk égett, amikor a pokolban élünk
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Itt a hamu, a lelked kiált
But don’t be afraid of these thunderclouds
De ne félj ezekből a mennydörgésekből
These thunderclouds, oh, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem
These thunderclouds, oh, no, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem, nem

All I need is love (da-dum, dum, dum)
Csak szerelemre van szükségem
All I need is a word (da-dum, dum, dum)
Szükségem van egy szóra
All I need is us (da-dum, dum, dum)
Minden, amire szükségem van
You turned nouns into verbs, to verbs
A főneveket igékre, igékre fordították

Where did love go?
Hol ment a szerelem?
When all is said and done
Amikor mindent elmondtak és megtettek
Hey now put your hands in the air
Hé most tegye a kezét a levegőbe
I’ma go through your stuff
Átmegyek a dolgodon
Where did love go?
Hol ment a szerelem
You put the running into run
A futás futott
You’re asking me to stay
Azt kérdezel tőlem, hogy maradj
But I never met a man I could trust
De soha nem találkoztam olyan emberrel, akiről bízhattam

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Azt mondod, olyan szavak, mint te, utálsz engem
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
A házunk égett, amikor a pokolban élünk
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Itt a hamu, a lelked kiált
But don’t be afraid of these thunderclouds
De ne félj ezekből a mennydörgésekből
These thunderclouds, oh, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem
These thunderclouds, oh, no, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem, nem
These thunderclouds, oh, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem
These thunderclouds, oh, no, no
Ezek a mennydörgő felhők, ó, nem, nem

These thunderclouds
Ezek a mennydörgő felhők
These thunderclouds
Ezek a mennydörgő felhők
These thunderclouds
Ezek a mennydörgő felhők
Oh
Oh