LSD – Thunderclouds Songtekst Vertaling Nederlands

All I need is one
Alles wat ik nodig heb is er een
One old man is enough
Eén oude man is genoeg
Babe, you got it wrong
Babe, je hebt het verkeerd
Please turn your fears into trust, to trust
Verander alstublieft uw angsten in vertrouwen, om te vertrouwen

Where’d the love go?
Waar zou de liefde heen gaan
When all is said and done
Als alles achter de rug is
Hey now I got your hands in the air
Hé, nu heb ik je handen in de lucht
I’ma go through your stuff
Ik ga je spullen doornemen
Where’d the love go?
Waar zou de liefde heen gaan
Put the running into run
Zet het rennen in gang
You asking me to stay
Je vraagt ​​me om te blijven
But I never met a girl I could trust
Maar ik heb nooit een meisje ontmoet dat ik kon vertrouwen

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Je zegt die woorden alsof je me nu haat
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Ons huis brandt als je in de hel bent opgegroeid
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Hier in de as schreeuwt je ziel
But don’t be afraid of these thunderclouds
Maar wees niet bang voor deze onweerswolken
These thunderclouds, oh, no
Deze donderwolken, oh nee
These thunderclouds, oh, no, no
Deze donderwolken, oh, nee, nee

All I need is love (da-dum, dum, dum)
Alles wat ik nodig heb is liefde
All I need is a word (da-dum, dum, dum)
Alles wat ik nodig heb is een woord
All I need is us (da-dum, dum, dum)
Alles wat ik nodig heb is ons
You turned nouns into verbs, to verbs
Je veranderde zelfstandige naamwoorden in werkwoorden, in werkwoorden

Where did love go?
Waar ging liefde naartoe?
When all is said and done
Als alles achter de rug is
Hey now put your hands in the air
Hé, doe nu je handen in de lucht
I’ma go through your stuff
Ik ga je spullen doornemen
Where did love go?
Waar ging liefde heen?
You put the running into run
Je laat het rennen rennen
You’re asking me to stay
Je vraagt ​​me om te blijven
But I never met a man I could trust
Maar ik heb nooit een man ontmoet die ik kon vertrouwen

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Je zegt die woorden alsof je me nu haat
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Ons huis brandt als je in de hel bent opgegroeid
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Hier in de as schreeuwt je ziel
But don’t be afraid of these thunderclouds
Maar wees niet bang voor deze onweerswolken
These thunderclouds, oh, no
Deze donderwolken, oh nee
These thunderclouds, oh, no, no
Deze donderwolken, oh, nee, nee
These thunderclouds, oh, no
Deze donderwolken, oh nee
These thunderclouds, oh, no, no
Deze donderwolken, oh, nee, nee

These thunderclouds
Deze donderwolken
These thunderclouds
Deze donderwolken
These thunderclouds
Deze donderwolken
Oh
Oh

Published
Categorized as Dutch