LSD – Thunderclouds Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

All I need is one
Potrzebuję tylko jednego
One old man is enough
Wystarczy jeden staruszek
Babe, you got it wrong
Kochanie, źle to zrozumiałeś
Please turn your fears into trust, to trust
Proszę, obróć swoje lęki w zaufanie, zaufaj

Where’d the love go?
Gdzie pójdzie miłość
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
Hey now I got your hands in the air
Hej teraz mam twoje ręce w powietrzu
I’ma go through your stuff
Przejrzę twoje rzeczy
Where’d the love go?
Gdzie pójdzie miłość
Put the running into run
Uruchom bieg
You asking me to stay
Prosisz mnie, bym została
But I never met a girl I could trust
Ale nigdy nie spotkałem dziewczyny, której mógłbym zaufać

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Mówisz te słowa, jak mnie teraz nienawidzisz
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Nasz dom płonie, gdy wychowacie się w piekle
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Tu, w popiele, twoja dusza krzyczy
But don’t be afraid of these thunderclouds
Ale nie bój się tych burz burzowych
These thunderclouds, oh, no
Te chmury gromu, o, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Te chmury gromu, o, nie, nie

All I need is love (da-dum, dum, dum)
Wszystko czego potrzebuję to miłość
All I need is a word (da-dum, dum, dum)
Wszystko, czego potrzebuję, to słowo
All I need is us (da-dum, dum, dum)
Potrzebuję tylko nas
You turned nouns into verbs, to verbs
Odwróciłeś rzeczowniki na czasowniki, na czasowniki

Where did love go?
Gdzie poszła miłość?
When all is said and done
Kiedy wszystko już zostało powiedziane i zrobione
Hey now put your hands in the air
Hej teraz połóż ręce w powietrzu
I’ma go through your stuff
Przejrzę twoje rzeczy
Where did love go?
Gdzie poszła miłość
You put the running into run
Uruchomiłeś bieg
You’re asking me to stay
Prosisz mnie, bym została
But I never met a man I could trust
Ale nigdy nie spotkałem człowieka, któremu mógłbym zaufać

You’re sayin’ those words like you hate me now (wo-oah)
Mówisz te słowa, jak mnie teraz nienawidzisz
Our house is burning when you’re raised in hell (wo-oah)
Nasz dom płonie, gdy wychowacie się w piekle
Here in the ashes your soul cries out (a-a-ah)
Tu, w popiele, twoja dusza krzyczy
But don’t be afraid of these thunderclouds
Ale nie bój się tych burz burzowych
These thunderclouds, oh, no
Te chmury gromu, o, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Te chmury gromu, o, nie, nie
These thunderclouds, oh, no
Te chmury gromu, o, nie
These thunderclouds, oh, no, no
Te chmury gromu, o, nie, nie

These thunderclouds
Te chmury grzmotowe
These thunderclouds
Te chmury grzmotowe
These thunderclouds
Te chmury grzmotowe
Oh
O

Published
Categorized as Polish