Mac Miller – Come Back To Earth Songtekst Vertaling Nederlands

My regrets look just like texts I shouldn’t send
Mijn spijt ziet er net uit als teksten die ik niet moet sturen
And I got neighbours, they’re more like strangers
En ik heb buren, ze zijn meer als vreemden
We could be friends
We kunnen vrienden zijn
I just need a way out of my head
Ik heb gewoon een uitweg nodig
I’ll do anything for a way out
Ik zal alles doen voor een uitweg
Of my head
Van mijn hoofd

In my own way, this feel like living
Op mijn manier voelt dit als leven
Some alternate reality
Sommige alternatieve realiteit
And I was drowning, but now I’m swimming
En ik was aan het verdrinken, maar nu zwem ik
Through stressful waters to relief
Door stressvolle wateren tot opluchting
Oh, the things I’d do
Oh, de dingen die ik zou doen
To spend a little time in hell
Om wat tijd door te brengen in de hel
And what I won’t tell you
En wat ik je niet zal vertellen
I’ll prolly never even tell myself
Ik zal het waarschijnlijk nooit tegen mezelf zeggen
And don’t you know that sunshine don’t feel right
En weet je niet dat zonneschijn niet goed voelt
When you inside all day
Wanneer je de hele dag binnen bent
I wish it was nice out, but it looked like rain
Ik wou dat het leuk was, maar het zag eruit als regen
Grey skies and I’m drifting, not living forever
Grijze luchten en ik drijf, leef niet voor altijd
They told me it only gets better
Ze vertelden me dat het alleen maar beter wordt

My regrets look just like texts I shouldn’t send
Mijn spijt ziet er net uit als teksten die ik niet moet sturen
And I got neighbors, they’re more like strangers
En ik heb buren, ze zijn meer als vreemden
We could be friends
We kunnen vrienden zijn
I just need a way out of my head
Ik heb gewoon een uitweg nodig
I’ll do anything for a way out
Ik zal alles doen voor een uitweg
Of my head
Van mijn hoofd