Mac Miller – Hurt Feelings şarkı sözleri türkçe çeviri

Yeah (woah woah woah woah woah woah woah woah)
Evet
Yeah, yeah (woah woah woah)
Evet evet
Yeah, yeah (woah woah woah)
Evet evet
Yeah, yeah (woah woah woah woah woah woah woah woah)
Evet evet
Yeah, yeah
Evet evet
Well, okay
İyi tamam

I’m always sayin’ I won’t change but
Her zaman değişmeyeceğimi söylüyorum ama
I ain’t the same (same)
Ben aynı değilim (aynı)
Everything is different, I can’t complain
Her şey farklı, ben şikayet edemem
Don’t know what you missin’
Ne kaçırdığını bilmiyorum
Shame on you
Yazıklar olsun
Yeah, yeah, yeah
Evet evet evet
Shame on you
Yazıklar olsun
Everything is strange, that’s just a game
Her şey garip, bu sadece bir oyun
Everybody trippin’, throwin’ it away
Herkes acele ediyor, atıyor
We was gettin’ lifted, now we gettin’ paid
Kaldırılıyorduk, şimdi para alıyoruz
Shame on you
Yazıklar olsun

I pay the cost to see apostrophes
Havarileri görmek için bedelini öderim
That means it’s mine, keep to myself, taking my time
Bu benim olduğu anlamına geliyor, kendime devam et, zamanımı almak
Always into some bullshit, and out of line
Her zaman bir saçmalık içine ve hattan
Driving with my eyes close, missing all the signs
Gözlerim kapalı sürerken, bütün işaretler eksik
Turn the ignition, I’m driven and sittin’ pretty
Kontağı aç, sürüldüm ve güzel oturuyorum
Listenin’ to Whitney and whippin’ it through the city, yeah
Whitney’i dinleyip şehirden geçirerek, evet
Man on a mission, figure it out
Bir görevdeki adam, anladım
Putting way too much on my shoulders, please hold me down
Omuzlarıma çok fazla takıldım, lütfen beni tut
I keep my head above the water (water)
Kafamı suyun üstünde tutuyorum (su)
My eyes is gettin’ bigger, so the world is gettin’ smaller (smaller)
Gözlerim büyüyor, bu yüzden dünya küçülüyor (daha küçük)
I’ve been gettin’ richer but that only made me crazy
Zenginleşiyordum ama bu sadece beni deli ediyordu
Mama told me I was different even when I was a baby
Annem bebekken bile farklı olduğumu söyledi.
That Mercedes through the PA when I pull up, soundin’ like a concert
O Mercedes’i çektiğimde, bir konser gibi çalıyor
Or a, or a monster truck, I’m trippin’ but I’m falling up
Ya da bir canavar kamyonu duruyorum ama düşüyorum
I always said I want it all, but it’s not enough
Her zaman hepsini istediğimi söyledim, ama bu yeterli değil
Okay (Yeah)
Tamam (Evet)

I’m always sayin’ I won’t change but
Her zaman değişmeyeceğimi söylüyorum ama
I ain’t the same (same)
Ben aynı değilim (aynı)
Everything is different, I can’t complain
Her şey farklı, ben şikayet edemem
Don’t know what you missin’
Ne kaçırdığını bilmiyorum
Shame on you
Yazıklar olsun
Yeah, yeah, yeah
Evet evet evet
Shame on you
Yazıklar olsun
Everything is strange, that’s just a game
Her şey garip, bu sadece bir oyun
Everybody trippin’, throwin’ it away
Herkes acele ediyor, atıyor
We was getting lifted, now we getting paid
Kaldırılıyorduk, şimdi para alıyoruz
Shame on you
Yazıklar olsun

We only just begun
Sadece yeni başladık
No, we don’t wanna hurt your feelings
Hayır, hislerini incitmek istemiyoruz.
‘Cause it’s only just begun
çünkü sadece yeni başladı
No, we don’t wanna
Hayır, istemiyoruz
Hurt (hurt) feelings (feelings)
Zarar (incinme) duygular (duygular)

Down go the system, long live the king (king)
Aşağı gitmek sistemi, uzun yaşayan kral (kral)
Turn the power off and get your water from the spring (spring)
Gücü kapatın ve suyunu yaydan (yay) alın
I’m bringing everyone with me when shit get iffy (yeah)
Her zaman benimle herkesi yanarımda bırakıyorum (evet)
I give a hundred and fifty percent
Yüz elli yüzde verdim
This is the shit that I’m dealing with, but I wish I forget
Bu uğraştığım şey, ama unutmayı diliyorum.
Used to be feelin’ depressed, now that I’m living I’m a little obsessed (yes)
Depresif hissetmek için kullanılır, şimdi yaşıyorum ben biraz takıntılıyım (evet)
High in Jacuzzis I be hitting the jets
Küvette yüksek, jetleri vuracağım
I’m showing her some love she been givin’ me sex (blessed)
Bana sevgisini bana gösteriyorum bana seks veriyor (kutsanmış)
Respect the outline, don’t fuck around and be a victim of your pride
Ana hatlarına saygı göster, etrafta dolan ve gururunun kurbanı ol
Why you lyin’? (why you lyin’?)
Neden yalan söylüyorsun? (neden yalan söylüyorsun?)
Tell the truth and step aside
Doğruyu söyle ve kenara çekil
I don’t got the time to let it slide (yep)
Kaydırmak için zaman alamıyorum (yep)
I’m too grounded, push whips that move mountains
Ben çok topraklıyım, dağları hareket ettiren kamçıları itiyorum
New crib, blue fountains
Yeni beşik, mavi çeşmeler
These are my surroundings
Bunlar benim çevrem
I’ve been going through it, you just go around it
Ben bunun içinden geçiyordum, sadece etrafından dolaşıyorsun
But it’s really not that different when you think about it
Ama bunun hakkında düşündüğünüzde gerçekten farklı değil

I’m always sayin’ I won’t change but
Her zaman değişmeyeceğimi söylüyorum ama
I ain’t the same (same)
Ben aynı değilim (aynı)
Everything is different, I can’t complain
Her şey farklı, ben şikayet edemem
Don’t know what you missin’
Ne kaçırdığını bilmiyorum
Shame on you
Yazıklar olsun
Yeah, yeah, yeah
Evet evet evet
Shame on you
Yazıklar olsun
Everything is strange, that’s just a game
Her şey garip, bu sadece bir oyun
Everybody trippin’, throwin’ it away
Herkes acele ediyor, atıyor
We was getting lifted, now we getting paid
Kaldırılıyorduk, şimdi para alıyoruz
Shame on you
Yazıklar olsun

Hurt
Canını yakmak
Feelings
duygular