Madonna – Batuka dalszöveg fordítás magyarul


It’s a long way (it’s a long way)
Hosszú út (hosszú út)
It’s a long way (it’s a long way)
Hosszú út (hosszú út)
It’s a long day (it’s a long day)
Hosszú nap (hosszú nap)
It’s a long day (it’s a long day)
Hosszú nap (hosszú nap)

Lord have Mercy (Lord have Mercy)
Uram kegyelem (Uram, kegyelem)
Things have got to change (things have got to change)
A dolgoknak megváltoztatniuk kell (a dolgoknak megváltoztatniuk kell)
There’s a storm ahead (there’s a storm ahead)
Van egy vihar előtt (vihar van előre)
I hear the wind blowing (I hear the wind blowing)
Hallom, hogy a szél fúj (hallom a szél fújását)
Let me catch my breath (let me catch my breath)
Hadd elkapjam a lélegzetemet (hadd elkapjam a levegőt)
Will we win this race? (Will we win this race?)
Meg fogjuk nyerni ezt a versenyt? (Meg fogjuk nyerni ezt a versenyt?)
Swear the road is long (swear the road is long)
Esküszöm, hogy az út hosszú (esküszik az út hosszú)
And the highway listens (and the highway listens)
És az autópálya hallgat (és az autópálya hallgat)

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
mert hosszú út (mert hosszú út)
It’s a long way (it’s a long way)
Hosszú út (hosszú út)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
mert ez egy hosszú nap (mert hosszú nap)
It’s a long day (it’s a long day)
Hosszú nap (hosszú nap)I was up all night
Egész éjjel voltam
I said a little prayer
Mondtam egy kis imát
Get that old man
Hozd ezt az öregembert
Put him in a jail
Tedd egy börtönbe
Where he can’t stop us (where he can’t stop us)
Hol nem tud megállítani minket (ahol nem tud megállítani minket)
Where he can’t hurt us (where he can’t hurt us)
Ahol nem bánt bennünket (hol nem bánt bennünket)
We will stand tall (we will stand tall)
Magasra állunk (magasra állunk)
Underneath this tree (underneath this tree)
A fa alatt (a fa alatt)
‘Cause it’s a
mert ez egy

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
mert hosszú út (mert hosszú út)
It’s a long way (it’s a long way)
Hosszú út (hosszú út)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
mert ez egy hosszú nap (mert hosszú nap)
It’s a long day
Ez egy hosszú nap

But when we can stop it all (but when we can stop it all)
De amikor megállíthatjuk mindazt (de ha meg tudjuk állítani)
In the right way (in the right way)
A helyes út (helyes út)
Will we stand together? (Will we stand together?)
Együtt fogunk állni? (Együtt fogunk állni?)
It’s a new day (it’s a new day)
Ez egy új nap (ez egy új nap)
So don’t judge a human (so don’t judge a human)
Tehát ne ítélj egy embert (úgyhogy ne ítélj meg embert)
‘Til you’re in their shoes (’til you’re in their shoes)
addig, amíg a cipőjükben van (amíg nem vagy a cipőjükben)
If you have a dream (if you have a dream)
Ha van egy álma (ha van egy álma)
Then you can’t stop us (then you can’t stop us)
Akkor nem állíthat meg minket (akkor nem állíthat meg minket)

Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Énekelj, “Isten dicsérjék” (énekelj, “Isten dicsérjen”)
Say, “Amen” (say, “Amen”)
Mondd, “imádság” (mondjuk: “ima”)
Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Énekelj, “Isten dicsérjék” (énekelj, “Isten dicsérjen”)
And say, “Amen” (and say, “Amen”)
És azt mondják: “ima” (és azt mondja, “ima”)
I say, “Oh, yeah” (I say, “Oh, yeah”)
Azt mondom: “Ó, igen” (azt mondom, “Ó, igen”)
I said, “Oh, yeah” (I said, “Oh, yeah”)
Azt mondtam: “Ó, igen” (azt mondtam: “Ó, igen”)
I say, “Amen” (I say, “Amen”)
Azt mondom, “ima” (mondom, “ima”)
I sing, “Hallelujah” (I sing, “Hallelujah”)
Énekelek, “Isten dicsérte” (én énekelek, “Isten dicsérte”)
‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
mert hosszú út (mert hosszú út)
It’s a long way (it’s a long way)
Hosszú út (hosszú út)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
mert ez egy hosszú nap (mert hosszú nap)
It’s a long day
Ez egy hosszú nap

Close