Madonna – Batuka Songtekst Oversættelse til Dansk


It’s a long way (it’s a long way)
Det er langt (det er langt)
It’s a long way (it’s a long way)
Det er langt (det er langt)
It’s a long day (it’s a long day)
Det er en lang dag (det er en lang dag)
It’s a long day (it’s a long day)
Det er en lang dag (det er en lang dag)

Lord have Mercy (Lord have Mercy)
Herre har Barmhjertighed (Herre, Barmhjertighed)
Things have got to change (things have got to change)
Ting skal ændre sig (ting skal ændre sig)
There’s a storm ahead (there’s a storm ahead)
Der er en storm foran (der er en storm foran)
I hear the wind blowing (I hear the wind blowing)
Jeg hører vinden blæse (jeg hører vinden blæse)
Let me catch my breath (let me catch my breath)
Lad mig trække vejret (lad mig trække vejret)
Will we win this race? (Will we win this race?)
Vil vi vinde dette løb? (Vil vi vinde dette løb?)
Swear the road is long (swear the road is long)
Svær vejen er lang (svær vejen er lang)
And the highway listens (and the highway listens)
Og motorvejen lytter (og motorvejen lytter)

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
fordi det er langt (fordi det er langt)
It’s a long way (it’s a long way)
Det er langt (det er langt)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
fordi det er en lang dag (fordi det er en lang dag)
It’s a long day (it’s a long day)
Det er en lang dag (det er en lang dag)I was up all night
Jeg var oppe hele natten
I said a little prayer
Jeg sagde en lille bøn
Get that old man
Hent den gamle mand
Put him in a jail
Sæt ham i fængsel
Where he can’t stop us (where he can’t stop us)
Hvor han ikke kan stoppe os (hvor han ikke kan stoppe os)
Where he can’t hurt us (where he can’t hurt us)
Hvor han ikke kan skade os (hvor han ikke kan skade os)
We will stand tall (we will stand tall)
Vi vil stå høje (vi vil stå høje)
Underneath this tree (underneath this tree)
Under dette træ (under dette træ)
‘Cause it’s a
fordi det er en

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
fordi det er langt (fordi det er langt)
It’s a long way (it’s a long way)
Det er langt (det er langt)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
fordi det er en lang dag (fordi det er en lang dag)
It’s a long day
Det er en lang dag

But when we can stop it all (but when we can stop it all)
Men når vi kan stoppe det hele (men når vi kan stoppe det hele)
In the right way (in the right way)
På den rigtige måde (på den rigtige måde)
Will we stand together? (Will we stand together?)
Vil vi stå sammen? (Vil vi stå sammen?)
It’s a new day (it’s a new day)
Det er en ny dag (det er en ny dag)
So don’t judge a human (so don’t judge a human)
Så døm ikke et menneske (så døm ikke et menneske)
‘Til you’re in their shoes (’til you’re in their shoes)
indtil du er i deres sko (indtil du er i deres sko)
If you have a dream (if you have a dream)
Hvis du har en drøm (hvis du har en drøm)
Then you can’t stop us (then you can’t stop us)
Så kan du ikke stoppe os (så kan du ikke stoppe os)

Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Syng, “Gud bliver rost” (syng, “Gud bliver rost”)
Say, “Amen” (say, “Amen”)
Sig “bøn” (siger “bøn”)
Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Syng, “Gud bliver rost” (syng, “Gud bliver rost”)
And say, “Amen” (and say, “Amen”)
Og sig “bøn” (og sig “bøn”)
I say, “Oh, yeah” (I say, “Oh, yeah”)
Jeg siger, “Åh ja” (jeg siger “Åh ja”)
I said, “Oh, yeah” (I said, “Oh, yeah”)
Jeg sagde, “Åh ja” (jeg sagde, “Åh ja”)
I say, “Amen” (I say, “Amen”)
Jeg siger “bøn” (jeg siger “bøn”)
I sing, “Hallelujah” (I sing, “Hallelujah”)
Jeg synger, “Gud bliver rost” (jeg synger, “Gud bliver rost”)
‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
fordi det er langt (fordi det er langt)
It’s a long way (it’s a long way)
Det er langt (det er langt)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
fordi det er en lang dag (fordi det er en lang dag)
It’s a long day
Det er en lang dag

Close