Madonna – Batuka Songtekst Vertaling Nederlands


It’s a long way (it’s a long way)
Het is een lange weg (het is een lange weg)
It’s a long way (it’s a long way)
Het is een lange weg (het is een lange weg)
It’s a long day (it’s a long day)
Het is een lange dag (het is een lange dag)
It’s a long day (it’s a long day)
Het is een lange dag (het is een lange dag)

Lord have Mercy (Lord have Mercy)
Heer heb genade (Heer heb genade)
Things have got to change (things have got to change)
Dingen moeten veranderen (dingen moeten veranderen)
There’s a storm ahead (there’s a storm ahead)
Er staat een storm in het verschiet (er is een storm op komst)
I hear the wind blowing (I hear the wind blowing)
Ik hoor de wind waaien (ik hoor de wind waaien)
Let me catch my breath (let me catch my breath)
Laat me op adem komen (laat me op adem komen)
Will we win this race? (Will we win this race?)
Zullen we deze race winnen? (Zullen we deze race winnen?)
Swear the road is long (swear the road is long)
Zweer dat de weg lang is (zweer dat de weg lang is)
And the highway listens (and the highway listens)
En de snelweg luistert (en de snelweg luistert)

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
omdat het een lange weg is (omdat het een lange weg is)
It’s a long way (it’s a long way)
Het is een lange weg (het is een lange weg)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
omdat het een lange dag is (omdat het een lange dag is)
It’s a long day (it’s a long day)
Het is een lange dag (het is een lange dag)I was up all night
Ik was de hele nacht wakker
I said a little prayer
Ik zei een klein gebed
Get that old man
Haal die oude man
Put him in a jail
Zet hem in de gevangenis
Where he can’t stop us (where he can’t stop us)
Waar hij ons niet kan stoppen (waar hij ons niet kan stoppen)
Where he can’t hurt us (where he can’t hurt us)
Waar hij ons geen pijn kan doen (waar hij ons geen pijn kan doen)
We will stand tall (we will stand tall)
We zullen lang staan ​​(we zullen lang staan)
Underneath this tree (underneath this tree)
Onder deze boom (onder deze boom)
‘Cause it’s a
omdat het een is

‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
omdat het een lange weg is (omdat het een lange weg is)
It’s a long way (it’s a long way)
Het is een lange weg (het is een lange weg)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
omdat het een lange dag is (omdat het een lange dag is)
It’s a long day
Het is een lange dag

But when we can stop it all (but when we can stop it all)
Maar wanneer we het allemaal kunnen stoppen (maar wanneer we het allemaal kunnen stoppen)
In the right way (in the right way)
Op de juiste manier (op de juiste manier)
Will we stand together? (Will we stand together?)
Zullen we samen staan? (Zullen we samen staan?)
It’s a new day (it’s a new day)
Het is een nieuwe dag (het is een nieuwe dag)
So don’t judge a human (so don’t judge a human)
Dus oordeel niet over een mens (oordeel dus niet over een mens)
‘Til you’re in their shoes (’til you’re in their shoes)
totdat je in hun schoenen staat (tot je in hun schoenen staat)
If you have a dream (if you have a dream)
Als je een droom hebt (als je een droom hebt)
Then you can’t stop us (then you can’t stop us)
Dan kun je ons niet stoppen (dan kun je ons niet stoppen)

Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Zing, “God zij geprezen” (zing: “God zij geprezen”)
Say, “Amen” (say, “Amen”)
Zeg: “gebed” (zeg: “gebed”)
Sing, “Hallelujah” (sing, “Hallelujah”)
Zing, “God zij geprezen” (zing: “God zij geprezen”)
And say, “Amen” (and say, “Amen”)
En zeg “gebed” (en zeg “gebed”)
I say, “Oh, yeah” (I say, “Oh, yeah”)
Ik zeg: “O ja” (ik zeg: “O ja”)
I said, “Oh, yeah” (I said, “Oh, yeah”)
Ik zei: “O ja” (ik zei: “O ja”)
I say, “Amen” (I say, “Amen”)
Ik zeg “gebed” (ik zeg “gebed”)
I sing, “Hallelujah” (I sing, “Hallelujah”)
Ik zing: “God zij geprezen” (ik zing: “God zij geprezen”)
‘Cause it’s a long way (’cause it’s a long way)
omdat het een lange weg is (omdat het een lange weg is)
It’s a long way (it’s a long way)
Het is een lange weg (het is een lange weg)
‘Cause it’s a long day (’cause it’s a long day)
omdat het een lange dag is (omdat het een lange dag is)
It’s a long day
Het is een lange dag

Close