Mariah Carey – GTFO Songtekst Vertaling Nederlands

How ’bout you?
En jij?
How ’bout you?
En jij?

You took my love for granted
Je hebt mijn liefde als vanzelfsprekend beschouwd
You left me lost and disenchanted
Je liet me verloren en teleurgesteld
Bulldoze my heart as if you planned it
Ik heb mijn hart vernietigd alsof je het gepland had
My prince was so unjustly handsome
Mijn prins was zo knap

Who was a knight in shining armor?
Wie was een ridder in het glanzende pantser?
I coulda sworn you loved me harder
Ik had kunnen zweren dat je meer van me hield
Might as well down this Caymus bottle
Misschien zit ik ook in deze wijnfles
I ain’t the type to play the martyr
Ik ben niet het type om de persoon te spelen die wordt gedood vanwege het geloof

How ’bout you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
How ’bout you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
Get the fuck out
Verdwijn
(How ’bout you) take your tings and be on your merry way
(Wat dacht je van) neem je spullen en wees op weg
Fly off with a wink, bye bye baby
Vlieg af met een knipoog, doei daag baby
How about you scusami baby let me call your valet
Wat denk je, schat, laat me je bediende bellen
(You just) take your tings and be on your merry way
(Jij neemt gewoon) je spullen en komt eraan

My friends all saw it in your eyes
Mijn vrienden hebben het allemaal in jouw ogen gezien
They told me once, they told me twice
Ze hebben het me ooit verteld, ze hebben het me twee keer verteld
I looked beyond all the signs
Ik keek verder dan alle tekenen
I guess fool’s love makes you blind, ay
Ik denk dat de liefde van de dwaas je blind maakt

Who was a knight in shining armor?
Wie was een ridder in een glanzend harnas?
(You, you, you)
(Jij jij jij)
I coulda swore you loved me harder
Ik had kunnen zweren dat je meer van me hield
(You, you, you)
(Jij jij jij)
Might as well down this Caymus bottle
Misschien zit ik ook in deze wijnfles
(You, you, you)
(Jij jij jij)
I ain’t the type to play the martyr
Ik ben niet het type om de persoon te spelen die wordt gedood vanwege het geloof

How ’bout you get the fuck out? (how about)
Hoe zit het met jou, rot op (hoe zit het met)
How ’bout you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
How about you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
(How ’bout you) take your tings and be on your merry way
(Wat dacht je van) neem je spullen en wees vrolijk
(How ’bout you) fly off with a wink, bye bye, baby
(Wat dacht je van) vliegen weg met een knipoog, dag, baby
(How ’bout you) scusami, let me call your valet
(Wat dacht je van) het spijt me, laat me je bediende bellen
(How ’bout you) take your tings and be on your merry way
(Wat dacht je van) neem je spullen en wees op weg
How ’bout you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
(Fuck out, fuck out)
(uitstappen, uitstappen)

Don’t tell me these lies when you’re bluffing
Vertel me deze leugens niet als je bluft
How ’bout you get the fuck out?
Wat dacht je van, rot op
Go stay at your friend’s house or something
Ga bij het huis van je vriend verblijven of zoiets
Don’t mean to be rude, but take your shit and leave
Bedoel niet om onbeleefd te zijn, maar neem je spullen en vertrek
(How ’bout you)
(En jij)
Go stay at your friend’s house or something
Ga bij het huis van je vriend verblijven of zoiets
(How ’bout you)
(En jij)
Go and stay with your homeboy, he was talking to
Ga en blijf bij je jongen, hij was aan het praten
(How ’bout you)
(En jij)
I ain’t tryna be rude, but you’re lucky
Ik probeer niet onbeleefd te zijn, maar je hebt geluk
(How ’bout you)
(En jij)
I kicked your ass out last weekend
Ik schopte je reet afgelopen weekend

(How ’bout you) take your things and be on your merry way
(Wat dacht je van) neem je spullen en wees op weg
(How ’bout you) fly off with a wink
(Wat dacht je van) vliegen weg met een knipoog
Bye bye, baby
Dag schat

Published
Categorized as Dutch