Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk lời bài hát phiên âm tiếng việt


This hit, that ice cold
Cú đánh này, băng lạnh đó.
Michelle Pfeiffer, that white gold
Nữ diễn viên người Mỹ, vàng trắng đó
This one, for them hood girls
Cái này dành cho những cô gái xinh đẹp
Them good girls, straight masterpieces
Những cô gái tốt, những kiệt tác thẳng
Stylin’, wilin’
Tạo kiểu, vẫy
Livin’ it up in the city
Sống trong thành phố
Got Chucks on with Saint Laurent
Có nhãn đắt tiền trên giày giá rẻ
Gotta kiss myself I’m so pretty
Phải tự hôn mình, tôi thật xinh đẹp

I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
Call the police and the fireman
Gọi cảnh sát và lính cứu hỏa
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
Make a dragon wanna retire man
Làm rồng muốn nghỉ hưu
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
Say my name you know who I am
Nói tên tôi bạn biết tôi là ai
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
And my band ’bout that money
Và ban nhạc của tôi về số tiền đó
Break it down
Phá vỡ nó

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Saturday night and we in the spot
Tối thứ bảy và chúng tôi trong hộp đêm
Don’t believe me, just watch (come on)
Đừng tin tôi, chỉ cần xem (thôi nào)
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Hey, hey, hey, oh!
Này, này, này, ồStop
Dừng lại
Wait a minute
Đợi tí
Fill my cup put some liquor in it
Đổ đầy cốc của tôi vào một ít rượu
Take a sip, sign the check
Nhấp một ngụm, ký séc
Julio! Get the stretch!
Lấy xe sang trọng dài
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
Đi xe đến Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
If we show up, we gon’ show out
Nếu chúng tôi xuất hiện, chúng tôi sẽ hiển thị
Smoother than a fresh jar of Skippy
Nhẹ nhàng hơn một lọ bơ đậu phộng tươi

I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
Call the police and the fireman
Gọi cảnh sát và lính cứu hỏa
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
Make a dragon wanna retire man
Làm rồng muốn nghỉ hưu
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
B*tch, say my name you know who I am!
Nói tên tôi, bạn biết tôi là ai
I’m too hot (hot damn)
Tôi quá nóng (nóng chết tiệt)
And my band ’bout that money
Và ban nhạc của tôi về số tiền đó
Break it down
Phá vỡ nó

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Các cô gái đang vui mừng sau khi nhìn thấy tôi
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Bởi vì âm nhạc của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn
Saturday night and we in the spot
Tối thứ bảy và chúng tôi trong hộp đêm
Don’t believe me, just watch (come on)
Đừng tin tôi, chỉ cần xem (thôi nào)
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Hey, hey, hey, oh!
Này, này, này, ôi!

Before we leave
Trước khi chúng tôi rời đi
Lemme tell y’all a lil’ something
Hãy để tôi nói cho bạn tất cả mọi thứ
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Tôi nói âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Come on, dance
Thôi nào, nhảy đi
Jump on it
Nhảy lên nó
If you sexy then flaunt it
Nếu bạn gợi cảm thì hãy phô trương nó
If you freaky then own it
Nếu bạn quái đản thì hãy sở hữu nó
Don’t brag about it, come show me
Đừng khoe khoang về nó, hãy cho tôi xem
Come on, dance
Thôi nào, nhảy đi
Jump on it
Nhảy lên nó
If you sexy then flaunt it
Nếu bạn gợi cảm thì hãy phô trương nó
Well it’s Saturday night and we in the spot
Vâng, đó là tối thứ bảy và chúng tôi đang ở trong hộp đêm

Don’t believe me, just watch (come on)
Đừng tin tôi, chỉ cần xem (thôi nào)
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Don’t believe me, just watch
Đừng tin tôi, hãy xem
Hey, hey, hey, oh!
Này, này, này, ồ

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn (nói gì)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn (nói gì)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn (nói gì)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn (nói gì)
Uptown Funk you up
Âm nhạc của chúng tôi sẽ nâng cao tâm trạng của bạn

Close