Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski

This hit, that ice cold
To uderzenie, które jest zimne
Michelle Pfeiffer, that white gold
Amerykańska aktorka, to białe złoto
This one, for them hood girls
Ta jest dla pięknych dziewczyn
Them good girls, straight masterpieces
Dobre dziewczyny, proste arcydzieła
Stylin’, wilin’
Stylizacja, wiling
Livin’ it up in the city
Życie w mieście
Got Chucks on with Saint Laurent
Masz drogie etykiety na tanie buty
Gotta kiss myself I’m so pretty
Muszę się pocałować, jestem taka piękna

I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
Call the police and the fireman
Wezwij policję i strażaka
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
Make a dragon wanna retire man
Spraw, aby smok chciał odejść na emeryturę
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
Say my name you know who I am
Powiedz moje imię, wiesz, kim jestem
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
And my band ’bout that money
A mój zespół o tych pieniądzach
Break it down
Rozbicie go

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Saturday night and we in the spot
Sobotnia noc i my w nocnym klubie
Don’t believe me, just watch (come on)
Nie wierz mi, po prostu patrz (chodź)
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, oh

Stop
Zatrzymać
Wait a minute
Poczekaj minutę
Fill my cup put some liquor in it
Napełnij moją filiżankę wlej trochę alkoholu
Take a sip, sign the check
Wypij łyk, podpisz czek
Julio! Get the stretch!
Zdobądź luksusowy długi samochód
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
Przejedź do Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
If we show up, we gon’ show out
Jeśli się pokażemy, pokażemy
Smoother than a fresh jar of Skippy
Łagodniejszy niż świeży słoik z masłem orzechowym

I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
Call the police and the fireman
Wezwij policję i strażaka
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
Make a dragon wanna retire man
Spraw, aby smok chciał odejść na emeryturę
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
B*tch, say my name you know who I am!
Powiedz moje imię, wiesz kim jestem
I’m too hot (hot damn)
Jestem za gorąco (cholernie gorąco)
And my band ’bout that money
A mój zespół o tych pieniądzach
Break it down
Rozbicie go

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dziewczyny cieszą się, widząc mnie
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Ponieważ nasza muzyka ci to da
Saturday night and we in the spot
Sobotnia noc i my w nocnym klubie
Don’t believe me, just watch (come on)
Nie wierz mi, po prostu patrz (chodź)
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, oh!

Before we leave
Zanim wyjdziemy
Lemme tell y’all a lil’ something
Pozwól, że ci wszystko powiem
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka podniesie Twój nastrój
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka podniesie Twój nastrój
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Powiedziałem, że nasza muzyka podniesie twój nastrój
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka podniesie Twój nastrój
Come on, dance
Chodź, tańcz
Jump on it
Wskocz na to
If you sexy then flaunt it
Jeśli jesteś seksowna, to obrzuć ją
If you freaky then own it
Jeśli jesteś szalony, to bądź właścicielem
Don’t brag about it, come show me
Nie chwal się tym, chodź pokaż mi
Come on, dance
Chodź, tańcz
Jump on it
Wskocz na to
If you sexy then flaunt it
Jeśli jesteś seksowna, to obrzuć ją
Well it’s Saturday night and we in the spot
Cóż, jest sobotnia noc i jesteśmy w nocnym klubie

Don’t believe me, just watch (come on)
Nie wierz mi, po prostu patrz (chodź)
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Don’t believe me, just watch
Nie wierz mi, po prostu patrz
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, oh

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Nasza muzyka podniesie nastrój (powiedz co)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka poprawi nastrój
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Nasza muzyka podniesie nastrój (powiedz co)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka poprawi nastrój
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Nasza muzyka podniesie nastrój (powiedz co)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Nasza muzyka poprawi nastrój
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Nasza muzyka podniesie nastrój (powiedz co)
Uptown Funk you up
Nasza muzyka poprawi nastrój

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close