Mark Ronson, Bruno Mars – Uptown Funk Text Piesne Preklad v Slovensky


This hit, that ice cold
Tento hit, ten ľadový
Michelle Pfeiffer, that white gold
Americká herečka, to biele zlato
This one, for them hood girls
Toto je pre krásne dievčatá
Them good girls, straight masterpieces
Dobré dievčatá, rovné majstrovské diela
Stylin’, wilin’
Styling, wiling
Livin’ it up in the city
Žiť v meste
Got Chucks on with Saint Laurent
Mali drahé štítky na lacnej obuvi
Gotta kiss myself I’m so pretty
Musím sa pobozkať, som tak pekná

I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
Call the police and the fireman
Zavolajte políciu a hasičov
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
Make a dragon wanna retire man
Make drak chcete odísť muž
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
Say my name you know who I am
Povedz moje meno, viete, kto som
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
And my band ’bout that money
A moje kapela o tých peniazoch
Break it down
Zlomte to

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Cause Uptown funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Saturday night and we in the spot
V sobotu večer a my v nočnom klube
Don’t believe me, just watch (come on)
Neverte mi, len sa pozrite (príď)
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, ohStop
prestať
Wait a minute
Počkaj minútu
Fill my cup put some liquor in it
Naplňte môj pohár do nej nejaký alkohol
Take a sip, sign the check
Vezmite si dúšok, podpíšte kontrolu
Julio! Get the stretch!
Získajte luxusné dlhé auto
Ride to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi
Prejdite do Harlemu, Hollywoodu, Jacksonu, Mississippi
If we show up, we gon’ show out
Ak sa ukážeme, ukážeme sa
Smoother than a fresh jar of Skippy
Hladšie ako čerstvá nádoba arašidového masla

I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
Call the police and the fireman
Zavolajte políciu a hasičov
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
Make a dragon wanna retire man
Make drak chcete odísť muž
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
B*tch, say my name you know who I am!
Povedz moje meno, viete, kto som
I’m too hot (hot damn)
Som príliš horúca (horko zatraceně)
And my band ’bout that money
A moje kapela o tých peniazoch
Break it down
Zlomte to

Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Girls hit your hallelujah (Woo!)
Dievčatá sa radujú, keď ma videli
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Cause Uptown Funk gon’ give it to you
Pretože naša hudba vám to dá
Saturday night and we in the spot
V sobotu večer a my v nočnom klube
Don’t believe me, just watch (come on)
Neverte mi, len sa pozrite (príď)
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, oh!

Before we leave
Pred odchodom
Lemme tell y’all a lil’ something
Dovoľte mi všetko povedať
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
I said Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Povedal som, že naša hudba zvýši vašu náladu
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
Come on, dance
No tak, tancuj
Jump on it
Skočte na to
If you sexy then flaunt it
Ak sa máte sexy, potom ho chválite
If you freaky then own it
Ak si takýto človek vlastný
Don’t brag about it, come show me
Nechcem sa chváliť, príď mi ukázať
Come on, dance
No tak, tancuj
Jump on it
Skočte na to
If you sexy then flaunt it
Ak sa máte sexy, potom ho chválite
Well it’s Saturday night and we in the spot
No je to v sobotu večer a sme v nočnom klube

Don’t believe me, just watch (come on)
Neverte mi, len sa pozrite (príď)
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Don’t believe me, just watch
Neverte mi, len sa pozerajte
Hey, hey, hey, oh!
Hej, hej, hej, oh

Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Naša hudba vám zvýši náladu (povedzte čo)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Naša hudba vám zvýši náladu (povedzte čo)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Naša hudba vám zvýši náladu (povedzte čo)
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu
Uptown Funk you up, Uptown Funk you up (say whaa?!)
Naša hudba vám zvýši náladu (povedzte čo)
Uptown Funk you up
Naša hudba zvýši vašu náladu

Close