Mark Ronson – Find U Again Text Piesne Preklad v Slovensky

I’ll try to pass the night away with somebody new
Pokúsim sa prejsť noc s niekým novým
But they don’t have a shot when I compare them to you
Nemajú však šarm, keď ich porovnávam s vami
It’s too late, too late
Je neskoro, príliš neskoro
Baby, I know I’ll never find you again
Baby, viem, že ťa už nikdy nenájdem
Find you again
Znova vás nájdeme

Baby, baby, I
Baby, baby, ja
Walk in the late night
Prechádzka v neskorej noci
Looking for your eyes
Hľadáte svoje oči
Put up a fight to find you
Vstaňte do boja, aby ste vás našli
Lose it every time
Stratiť ju zakaždým
You were the last of your kind
Bol si posledný svojho druhu
All of the blame’s mine
Všetky viny sú moje

And I remember you told me
A pamätám si, že si mi to povedal
That we could work it all out, don’t you worry
Že by sme mohli pracovať, nebojte sa
And now the tears in your eyes make it blurry
A teraz slzy v tvojich očiach to rozmazávajú
But if you say try again, I’d be ready
Ale ak poviete, skúste to znova, bol by som pripravený
I’m ready, yeah
Som pripravený, áno

I’ll try to pass the night away with somebody new
Pokúsim sa prejsť noc s niekým novým
But they don’t have a shot when I compare them to you
Ale nemajú šancu, keď ich porovnávam s vami
It’s too late, too late
Je neskoro, príliš neskoro
Baby, I know I’ll never find you again
Baby, viem, že ťa už nikdy nenájdem
Find you again
Znova vás nájdeme

Have mercy on me, please
Milovaj sa, prosím
I messed up to the third degree
Pokazil som to až do tretieho stupňa
This crush is kind of crushing me
Toto rozdrvenie ma trochu rozdrví
I do therapy at least twice a week
Robím terapiu aspoň dvakrát týždenne
There’s a you-shaped space in my bed
V mojej posteli je pre teba priestor
Always you-shaped thoughts inside my head, like
Vždy som si o vás myslel vo svojej hlave
I keep wishing I’d run into you
Stále si želám, aby som k vám bežal
La Cienega, where I remember you
La Cienega, kde si ťa pamätám

And I remember you told me (Told me)
A pamätám si, že si mi to povedal (Povedz mi)
That we could work it all out, don’t you worry (Yeah, yeah, yeah)
Že by sme to všetko mohli zvládnuť, nebojte sa (áno, áno, áno)
And now the tears in your eyes make it blurry
A teraz slzy v tvojich očiach to rozmazávajú
But if you say try again, I’d be ready
Ale ak poviete, skúste to znova, bol by som pripravený
I’m ready
som pripravený

I’ll try to pass the night away with somebody new
Pokúsim sa prejsť noc s niekým novým
But they don’t have a shot when I compare them to you
Ale nemajú šancu, keď ich porovnávam s vami
It’s too late, too late
Je neskoro, príliš neskoro
Baby, I know I’ll never find you again
Baby, viem, že ťa už nikdy nenájdem

Find you again
Znova vás nájdeme
Find you again
Znova vás nájdeme
Find you again
Znova vás nájdeme
Find you again
Znova vás nájdeme
Find you again (It’s too late)
Znova vás nájdeme (je neskoro)
Find you again (It’s too late)
Znova vás nájdeme (je neskoro)
Find you again (It’s too late)
Znova vás nájdeme (je neskoro)
Find you again (It’s too late)
Znova vás nájdeme (je neskoro)

I’ll try to pass the night away with somebody new (Find you again)
Pokúsim sa odovzdať noc s niekým novým.
But they don’t have a shot when I compare them to you (Find you again)
Nemajú však kvalitu, keď ich porovnávam s vami (znovu vás nájdem)
It’s too late, too late
Je neskoro, príliš neskoro
Baby, I know I’ll never find you again
Baby, viem, že ťa už nikdy nenájdem
Find you again
Znova vás nájdeme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close