Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart dalszöveg fordítás magyarul


This world can hurt you
Ez a világ bántani tud
It cuts you deep and leaves a scar
Ez mélyre vágja és elhagyja a heget
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
A dolgok szétesnek, de semmi sem tör, mint egy szív
And nothing breaks like a heart
És semmi sem tör, mint egy szív

I heard you on the phone last night
Tegnap este hallottam telefonon
We live and die by pretty lies
Élünk és meghalunk a hazugságok
You know it, oh, we both know it
Tudod, oh, mindketten tudjuk
These silver bullet cigarettes
Ezek az ezüst lőfegyverek
This burning house, there’s nothing left
Ez az égő ház, semmi sem maradt
It’s smoking, we both know it
Ez a dohányzás, mindketten tudjuk
We got all night to fall in love
Egész éjszaka szerelmes lettünk
But just like that we fall apart
De éppen így szétesünk
We’re broken, we’re broken
töröttek vagyunk, töröttek vagyunk

Mmm, well nothing, nothing, nothing gon’ save us now
semmit, semmit, semmit sem fog megmenteniWell, there’s broken silence
Nos, csend van
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
A mennydörgés összeomlik a sötétben (összeomlik a sötétben)
And this broken record
És ez a törött rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Spin végtelen körök a sávban (Spin körül a bárban)
This world can hurt you
Ez a világ bántani tud
It cuts you deep and leaves a scar
Ez mélyre vágja és elhagyja a heget
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
A dolgok szétesnek, de semmi sem tör, mint egy szív
Mhmm, and nothing breaks like a heart
Semmi sem tör, mint egy szív

We’ll leave each other cold as ice
akkor hagyjuk egymást hideg, mint a jég
And high and dry, the desert wind
És magas és száraz, a sivatagi szél
Is blowin’, is blowin’
Fúj, fúj
Remember what you said to me?
Emlékszel, mit mondtál nekem?
We were drunk in love in Tennessee
Tennessee-ben részeg szerelmes voltunk
And I hold it, we both know it
És azt tartom, mindketten tudjuk

Mmm, nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Semmi, semmi, semmi sem fog megmenteni minket
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Semmi, semmi, semmi sem fog megmenteni minket

Well, there’s broken silence
Nos, csend van
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
A mennydörgés összeomlik a sötétben (összeomlik a sötétben)
And this broken record
És ez a törött rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Spin végtelen körök a sávban (Spin körül a bárban)
This world can hurt you
Ez a világ bántani tud
It cuts you deep and leaves a scar
Ez mélyre vágja és elhagyja a heget
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
A dolgok szétesnek, de semmi sem tör, mint egy szív
Mhmm, and nothing breaks like a heart
semmi sem tör, mint egy szív
Nothing breaks like a heart
Semmi sem tör, mint egy szív
Mhmm, and nothing breaks like a heart
semmi sem tör, mint egy szív

My heart, my heart
A szívem, a szívem
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Semmi, semmi, semmi sem fog megmenteni minket
My heart, my heart
A szívem, a szívem
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Semmi, semmi, semmi sem fog megmenteni minket

Well, there’s broken silence
Nos, csend van
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
A mennydörgés összeomlik a sötétben (összeomlik a sötétben)
And this broken record
És ez a törött rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Spin végtelen körök a sávban (Spin körül a bárban)
This world can hurt you
Ez a világ bántani tud
It cuts you deep and leaves a scar
Ez mélyre vágja és elhagyja a heget
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
A dolgok szétesnek, de semmi sem tör, mint egy szív
Mhmm, but nothing breaks like a heart
semmi sem tör, mint egy szív
But nothing breaks like a heart
De semmi sem tör, mint egy szív
Mhmm, but nothing breaks like a heart
semmi sem tör, mint egy szív

Close