Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart Tekst Piosenki Tłumaczenie na Polski


This world can hurt you
Ten świat może cię skrzywdzić
It cuts you deep and leaves a scar
Tnie głęboko i zostawia bliznę
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Wszystko się rozpada, ale nic nie pęka jak serce
And nothing breaks like a heart
I nic nie pęka jak serce

I heard you on the phone last night
Wczoraj wieczorem usłyszałem cię przez telefon
We live and die by pretty lies
Żyjemy i umieramy przez piękne kłamstwa
You know it, oh, we both know it
Wiesz to, och, obaj to wiemy
These silver bullet cigarettes
Te srebrne papierosy
This burning house, there’s nothing left
Ten płonący dom, nic już nie zostało
It’s smoking, we both know it
To palenie, oboje o tym wiemy
We got all night to fall in love
Całą noc zakochaliśmy się
But just like that we fall apart
Ale tak po prostu rozpadamy się
We’re broken, we’re broken
jesteśmy złamani, jesteśmy złamani

Mmm, well nothing, nothing, nothing gon’ save us now
dobrze nic, nic, nic nas teraz nie uratujeWell, there’s broken silence
Cóż, jest przerywane milczenie
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Grzmot padający w ciemności (Crash in the dark)
And this broken record
I ta zepsuta płyta
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Zakręć nieskończonymi okręgami na pasku (obróć się w barze)
This world can hurt you
Ten świat może cię skrzywdzić
It cuts you deep and leaves a scar
Tnie głęboko i zostawia bliznę
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Wszystko się rozpada, ale nic nie pęka jak serce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
Nic nie pęka jak serce

We’ll leave each other cold as ice
zostawimy siebie nawzajem zimnymi jak lód
And high and dry, the desert wind
Wysoki i suchy, pustynny wiatr
Is blowin’, is blowin’
Wieje, wieje
Remember what you said to me?
Pamiętasz, co mi powiedziałeś?
We were drunk in love in Tennessee
Byliśmy pijani w miłości w Tennessee
And I hold it, we both know it
I utrzymuję to, obaj to wiemy

Mmm, nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nic, nic, nic nas teraz nie uratuje
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nic, nic, nic nas teraz nie uratuje

Well, there’s broken silence
Cóż, jest przerywane milczenie
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Grzmot padający w ciemności (Crash in the dark)
And this broken record
I ta zepsuta płyta
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Zakręć nieskończonymi okręgami na pasku (obróć się w barze)
This world can hurt you
Ten świat może cię skrzywdzić
It cuts you deep and leaves a scar
Tnie głęboko i zostawia bliznę
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Wszystko się rozpada, ale nic nie pęka jak serce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
nic nie pęka jak serce
Nothing breaks like a heart
Nic nie pęka jak serce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
nic nie pęka jak serce

My heart, my heart
Moje serce, moje serce
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nic, nic, nic nas teraz nie uratuje
My heart, my heart
Moje serce, moje serce
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nic, nic, nic nas teraz nie uratuje

Well, there’s broken silence
Cóż, jest przerywane milczenie
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Grzmot padający w ciemności (Crash in the dark)
And this broken record
I ta zepsuta płyta
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Zakręć nieskończonymi okręgami na pasku (obróć się w barze)
This world can hurt you
Ten świat może cię skrzywdzić
It cuts you deep and leaves a scar
Tnie głęboko i zostawia bliznę
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Wszystko się rozpada, ale nic nie pęka jak serce
Mhmm, but nothing breaks like a heart
nic nie pęka jak serce
But nothing breaks like a heart
Ale nic nie pęka jak serce
Mhmm, but nothing breaks like a heart
nic nie pęka jak serce

Close