Mark Ronson – Nothing Breaks Like a Heart Text Piesne Preklad v Slovensky

This world can hurt you
Tento svet vám môže ublížiť
It cuts you deep and leaves a scar
To vás znižuje a zanecháva jazvu
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Veci sa rozpadajú, ale nič sa nerozbije ako srdce
And nothing breaks like a heart
A nič sa nezlomí ako srdce

I heard you on the phone last night
Počul som vás včera v noci
We live and die by pretty lies
Žijeme a zomrieme peknými klamstvami
You know it, oh, we both know it
Vieš to, oh, obaja to poznáme
These silver bullet cigarettes
Tieto strieborné guľkové cigarety
This burning house, there’s nothing left
Tento horiaci dom, nie je nič
It’s smoking, we both know it
Je to fajčenie, obaja to poznáme
We got all night to fall in love
Celú noc sme sa zamilovali
But just like that we fall apart
Ale práve tak sa rozpadáme
We’re broken, we’re broken
sme zlomení, sme zlomení

Mmm, well nothing, nothing, nothing gon’ save us now
dobre nič, nič, nič nás teraz nezachráni

Well, there’s broken silence
No, tam je prerušené ticho
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Hromom zhlukom v temnote (Crash in the dark)
And this broken record
A tento rozbitý rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Otáčajte nekonečné kruhy v lište (otočte sa v lište)
This world can hurt you
Tento svet vám môže ublížiť
It cuts you deep and leaves a scar
To vás znižuje a zanecháva jazvu
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Veci sa rozpadajú, ale nič sa nerozbije ako srdce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
Nič sa nerozbije ako srdce

We’ll leave each other cold as ice
necháme sa navzájom chladno ako ľad
And high and dry, the desert wind
A vysoký a suchý, púštny vietor
Is blowin’, is blowin’
Fúka, fúka
Remember what you said to me?
Pamätáš si, čo si mi povedal?
We were drunk in love in Tennessee
V Tennessee sme boli milovaní
And I hold it, we both know it
A držím to, obaja to vieme

Mmm, nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nič, nič, nič nás teraz nezachráni
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nič, nič, nič nás teraz nezachráni

Well, there’s broken silence
No, tam je prerušené ticho
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Hromom zhlukom v temnote (Crash in the dark)
And this broken record
A tento rozbitý rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Otáčajte nekonečné kruhy v lište (otočte sa v lište)
This world can hurt you
Tento svet vám môže ublížiť
It cuts you deep and leaves a scar
To vás znižuje a zanecháva jazvu
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Veci sa rozpadajú, ale nič sa nerozbije ako srdce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
nič sa nerozbije ako srdce
Nothing breaks like a heart
Nič sa nerozbije ako srdce
Mhmm, and nothing breaks like a heart
nič sa nerozbije ako srdce

My heart, my heart
Moje srdce, moje srdce
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nič, nič, nič nás teraz nezachráni
My heart, my heart
Moje srdce, moje srdce
Nothing, nothing, nothing gon’ save us now
Nič, nič, nič nás teraz nezachráni

Well, there’s broken silence
No, tam je prerušené ticho
By thunder crashing in the dark (Crash in the dark)
Hromom zhlukom v temnote (Crash in the dark)
And this broken record
A tento rozbitý rekord
Spin endless circles in the bar (Spin ’round in the bar)
Otáčajte nekonečné kruhy v lište (otočte sa v lište)
This world can hurt you
Tento svet vám môže ublížiť
It cuts you deep and leaves a scar
To vás znižuje a zanecháva jazvu
Things fall apart, but nothing breaks like a heart
Veci sa rozpadajú, ale nič sa nerozbije ako srdce
Mhmm, but nothing breaks like a heart
nič sa nerozbije ako srdce
But nothing breaks like a heart
Ale nič sa nezlomí ako srdce
Mhmm, but nothing breaks like a heart
nič sa nerozbije ako srdce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close