Maroon 5 – Memories Songtekst Vertaling in Nederlands

Here’s to the ones that we got
Dit zijn degenen die we hebben
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
‘Cause the drinks bring back all the memories
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
Of everything we’ve been through
Alles wat we hebben meegemaakt
Toast to the ones here today
Groet aan degenen hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Groet aan degenen die we onderweg zijn kwijtgeraakt
‘Cause the drinks bring back all the memories
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug

There’s a time that I remember, when I did not know no pain
Er is een tijd dat ik me herinner dat ik geen pijn kende
When I believed in forever, and everything would stay the same
Toen ik voor altijd geloofde, en alles hetzelfde zou blijven
Now my heart feel like December when somebody say your name
Nu voelt mijn hart aan als december wanneer iemand je naam zegt
‘Cause I can’t reach out to call you, but I know I will one day, yeah
omdat ik je niet kan bereiken om je te bellen, maar ik weet dat ik dat ooit zal doen, ja

Everybody hurts sometimes
Iedereen heeft wel eens pijn
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Iedereen doet ooit pijn
But everything gon’ be alright
Maar alles komt goed
Go and raise a glass and say, ayy
Ga een glas heffen en zeg

Here’s to the ones that we got
Dit zijn degenen die we hebben
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
‘Cause the drinks bring back all the memories
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
Of everything we’ve been through
Alles wat we hebben meegemaakt
Toast to the ones here today
Groet aan degenen hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Groet aan degenen die we onderweg zijn kwijtgeraakt
‘Cause the drinks bring back all the memories
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo doo doo, doo doo doo doo
Memories bring back, memories bring back you
herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug

There’s a time that I remember when I never felt so lost
Er is een tijd dat ik me herinner dat ik me nog nooit zo verloren voelde
When I felt all of the hatred was too powerful to stop (Ooh, yeah)
Toen ik voelde dat alle haat te krachtig was om te stoppen (oh ja)
Now my heart feel like an ember and it’s lighting up the dark
Nu voelt mijn hart als een sintel en het verlicht het donker
I’ll carry these torches for ya that you know I’ll never drop, yeah
Ik zal deze fakkels voor je dragen waarvan je weet dat ik ze nooit zal laten vallen, ja

Everybody hurts sometimes
Iedereen heeft wel eens pijn
Everybody hurts someday, ayy-ayy
Iedereen doet ooit pijn
But everything gon’ be alright
Maar alles komt goed
Go and raise a glass and say, ayy
Ga een glas heffen en zeg

Here’s to the ones that we got (Oh-oh)
Dit zijn degenen die we hebben
Cheers to the wish you were here, but you’re not
Proost op de wens dat je hier was, maar dat ben je niet
‘Cause the drinks bring back all the memories
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
Of everything we’ve been through (No, no)
Alles wat we hebben meegemaakt
Toast to the ones here today (Ayy)
Groet aan degenen hier vandaag
Toast to the ones that we lost on the way
Groet aan degenen die we onderweg zijn kwijtgeraakt
‘Cause the drinks bring back all the memories (Ayy)
omdat de drankjes alle herinneringen terugbrengen
And the memories bring back, memories bring back you
En de herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug

Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo
Doo doo doo, doo doo doo doo
Memories bring back, memories bring back you
herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug
Doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo
Doo doo doo doo, doo doo doo doo
Doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo (Ooh, yeah)
Doo doo doo, doo doo doo doo (oh, ja)
Memories bring back, memories bring back you
herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug

Yeah, yeah, yeah
Ja ja ja
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, no, no
ja, ja, ja, ja, ja, nee, nee
Memories bring back, memories bring back you
herinneringen brengen je terug, herinneringen brengen je terug